30 mei 2016

Inaugurale lezing Liesbeth Enneking voor TPR-Wisselleerstoel

Liesbeth Enneking bekleedt de Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht 2015-2016. Op 13 mei 2016 gaf zij een inaugurale lezing aan de KU Leuven met als titel People, Planet, ... Procedure? - Over de zorgplichten van bedrijven in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lezing (deel 1)
Lezing (deel 2)

Mr. dr. Liesbeth Enneking is als universitair docent verbonden aan UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de Universiteit Utrecht. Zij verricht onderzoek naar zorgplichten van bedrijven in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). 

Tijdens het academisch jaar 2015-2016 is Enneking houder van de Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht. Als onderdeel van deze leerstoel verblijft zij op de gastuniversiteit KU Leuven en verzorgt daar colleges en andere activiteiten.