1 oktober 2018

Proef:

In tentamentijd studieplekken universiteitsbibliotheek voorbehouden aan studenten Universiteit Utrecht

De universiteit doet van 15 oktober tot en met 8 november een proef, waarbij alleen studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht gebruik kunnen maken van de studieplekken.

Tijdens de tentamenperiodes zijn de vestigingen van de universiteitsbibliotheek in de binnenstad en op het Utrecht Science Park zeer populaire plekken om te studeren. De vraag naar studieplekken is dan groter dan de capaciteit (1.500).

Groeiende bezoekersaantallen

Er is al langer een roep vanuit studenten om in tentamenperiodes te zorgen voor meer studieplekken in de twee vestigingen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. En uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de bezoekers van buiten komt. De afgelopen jaren kon de gestage groei van het aantal bezoekers (van 1,4 miljoen in 2012 tot 1,8 miljoen in 2017) nog worden opgevangen door meer studieplekken in te richten en de openingstijden te verruimen. De universiteitsbibliotheek heeft daarin nu een limiet bereikt.

Scheve balans

“We hechten veel waarde aan gastvrijheid”, zegt collegevoorzitter Anton Pijpers. “Maar nu is gebleken dat 40% van de plekken in de tentamenperiode door mensen bezet wordt die niet aan de universiteit verbonden zijn. Als studenten, die wij goed willen opleiden en die collegegeld betalen, in deze periodes daardoor niet terecht kunnen, dan is de balans zoek. Daarom deze proef. Op andere momenten blijft de universiteitsbibliotheek open voor alle geïnteresseerden en het hele jaar door -  ook in tentamentijd - voor alle andere diensten die de bibliotheek biedt.”