In Memoriam: Mr. jhr. Aarnout Loudon

De Universiteit Utrecht met droefenis kennisgenomen van het overlijden van mr. jhr. Aarnout Alexander Loudon. Met zijn overlijden verliest de Universiteit Utrecht een zeer gewaardeerd lid van haar academische gemeenschap, een betrokken alumnus en trouwe donateur van het Utrechts Universiteitsfonds. Als het paste was hij altijd aanwezig bij onze dies-viering en de opening van het academisch jaar.

Mr. jhr. Loudon studeerde Nederlands recht aan onze universiteit (1961) en was in zijn studententijd lid van het Utrechtsch Studenten Corps. Hij was onder meer 12 jaar lang bestuursvoorzitter bij AkzoNobel, Eerste Kamerlid voor de VVD en voorzitter van de raad van commissarissen van ABN AMRO.

Hij bleef altijd actief betrokken bij zijn alma mater en was veelvuldig genodigde bij Universiteitsdagen en andere alumnibijeenkomsten, in Utrecht en daarbuiten. Bijzondere vermelding in dat licht verdient zijn deelname aan de themalezingen van ons Haagse alumninetwerk, afgelopen jaar ook noodgewongen in online vorm.

Meer informatie
Alumni