27 november 2017

In memoriam Ben Peperkamp

Prof. dr. Ben Peperkamp
Prof. dr. Ben Peperkamp

Op zaterdag 18 november 2017 overleed Prof. dr. Ben Peperkamp op 58-jarige leeftijd. Ben was sinds 2007 hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maar was lange tijd verbonden aan onze faculteit.

Ben Peperkamp studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap in Utrecht. Na de voltooiing van zijn dissertatie (1995) - hij was de eerste promovendus van oud-decaan Prof. dr. Wiljan van den Akker - was hij bovendien werkzaam als universitair hoofddocent en senior-onderzoeker bij de afdeling Nederlands, in het bijzonder in de Moderne Letterkunde.

Ben was bestuurlijk zeer actief. Dat begon al in zijn Utrechtse tijd, maar zijn bestuurlijke talenten werden ook herkend aan de VU - waar hij sinds 2014 afdelingshoofd was van Taal, Literatuur en Communicatie - en daarbuiten. Zo was hij een prominent lid van de Raad voor Cultuur en van diverse commissies van NWO. Sinds begin 2017 was hij bestuurslid van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

Velen aan de Trans bewaren warme herinneringen aan Ben, die eloquentie, slagvaardigheid en strategisch inzicht combineerde met een groot gevoel voor humor. Ondanks zijn vertrek naar de VU bleef de sterke band met de Utrechtse gemeenschap van neerlandici en literatuur­wetenschappers, en dat zal zo blijven. Wij zijn geschokt en bedroefd door zijn overlijden en herdenken hem met grote waardering.