16 mei 2017

Impuls voor campus als broedplaats voor onderwijsinnovatie

Marjan Oudeman en Paul Nanninga achter het light board.
Collegevoorzitter Marjan Oudeman en Senior Vice President Sales and Marketing van Ricoh Europe Paul Nanninga achter het light board. Foto van Kees Rutten.

De Universiteit Utrecht en Ricoh gaan intensiever samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijstechnologie. Daartoe ondertekenden zij vandaag een intentieovereenkomst.

Onderwijsinnovatie is een belangrijk speerpunt in het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. De voorzitter van het College van Bestuur, Marjan Oudeman, vindt dat samenwerking met bedrijven zoals Ricoh grote kansen biedt. Oudeman: “De mogelijkheden die technologie biedt om onderwijs meer op maat vorm te geven en interactie met studenten te vergroten, groeien snel. Online en blended learning vragen om een goede digitale leeromgeving. In het Utrechtse Teaching and Learning Lab kunnen docenten nieuwe voorzieningen in de praktijk uitproberen. Door samen te werken met ontwikkelaars en producenten van nieuwe producten kunnen in een vroeg stadium van prototyping de effecten van technologie worden getest en producten aangepast en verbeterd.”

De mogelijkheden die technologie biedt om onderwijs meer op maat vorm te geven en interactie met studenten te vergroten, groeien snel.
Alumni-oudemanMarjan27_385x257
Voorzitter College van Bestuur

Uitgelezen plek

Ricoh wil hieraan graag een bijdrage leveren. Het IT-concern heeft meer dan 109.000 medewerkers en kantoren in meer dan 100 landen. “In een wereld die constant verandert en waar technologische ontwikkelingen elkaar razend snel opvolgen, is investeren in onderwijs cruciaal voor Ricoh”, zegt Paul Nanninga, sr vice-president Sales & Marketing van Ricoh Europa. “Wij willen goed afstemmen op wat de onderwijssector nodig heeft; samen met studenten, docenten en onderzoekers kansen zoeken en benutten. De campus in Utrecht is een uitgelezen plek hiervoor, een heel interessant ecosysteem waar alle ingrediënten samenkomen die nodig zijn voor onderwijsinnovatie.”

Onderwijs van de toekomst

De Universiteit Utrecht investeerde de afgelopen jaren al fors in onderwijsvernieuwing en ICT. Het universiteitsbrede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken met beschikbare IT-tools.

Naast het veranderen van de didactiek en het inzetten van software blijkt er ook behoefte te ontstaan aan aanpassing van de inrichting van de onderwijsruimte (‘Future Learning Spaces’). Hiertoe gebruikt de Universiteit Utrecht experimentele ruimten om onderzoek te doen naar het effect van nieuwe faciliteiten en vormen van inrichting.

Nieuwe technologie

In het Utrechtse onderwijslab worden verschillende type meubels getest, maar bijvoorbeeld ook geavanceerde 3D-printers, smartborden, tablet-tafels, en lightboards. Voor registratie van onderzoek naar ruimte-gebruik worden speciale 360-graden camera’s ingezet. De universiteit draagt ook bij aan de ontwikkeling van verschillende soorten productsoftware, bijvoorbeeld voor digitale toetsafname en serious games.

Synergie

“Om dergelijke experimenten te doen en na te gaan of technieken een bijdrage kunnen leveren voor onderwijs en onderzoek is synergie tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven essentieel”, zegt Oudeman. “We zijn dan ook blij dat de samenwerking met Ricoh zal worden geïntensiveerd.”