5 december 2018

Impressie Woudschoten Chemieconferentie 2018

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018 heeft de 28e Woudschoten Chemieconferentie plaatsgevonden, georganiseerd door het team Chemiedidactiek van het Freudenthal Instituut. Het was een inspirerende, leerzame en gezellige conferentie, bezocht door ongeveer 350 chemiedocenten uit het hele land. Het thema van de conferentie was “1743: 275 jaar voorlopers in de chemie”. 1743 verwijst naar het geboortejaar van Lavoisier. Lavoisier wordt beschouwd als één van de grondleggers van de moderne chemie zoals wij die nu kennen. Lavoisiers’ ideeën hebben vele generaties chemici geïnspireerd. In deze conferentie stonden we daarom ook stil bij 275 jaar interessante chemie en inspirerende chemici.

De hoofdlezing werd verzorgd door René Janssen (Technische Universiteit Eindhoven), die een presentatie verzorgde over zonlicht, kleurrijke moleculen en energie. René ging in op moleculaire halfgeleidende materialen als bouwstenen voor zonnecellen die zonlicht efficiënt omzetten in elektriciteit. Onze collega Daan Wegener verzorgde samen met Ernst Homburg (Universiteit Maastricht) en Albert Philipse (Universiteit Utrecht) een zeer interessante lezing over het leven en werk van Lavoisier, en vandaaruit een beschouwing over de bijdragen aan de chemie van resp. Mulder (eiwitchemie) en Van ‘t Hoff (thermochemie).

Gedurende de tweedaagse conferentie werd verder in kleinere groepen, parallellezingen, masterclasses en werkgroepen stilgestaan bij ontwikkelingen in het vakgebied chemie en het scheikundeonderwijs. Op de doorlopende onderwijsmarkt presenteerden standhouders de nieuwste leermiddelen en gereedschappen. De pubquiz op de vrijdagavond was wederom een doorslaand succes en onderstreepte de goede sfeer. Het slotakkoord op zaterdag was voor pedagoog, onderzoeker en lerarenopleider Pedro de Bruyckere met een lezing getiteld “Niet alles werkt en niets werkt altijd in het onderwijs”. Pedro slaagde erin om op kernachtige wijze ideeën en visies (mythes?) die leven in het onderwijs te kenschetsen en vervolgens op hun essenties te beoordelen in interactie met het  publiek. Een passend einde van een meer dan geslaagde conferentie.

Het uitgevoerde programma van de conferentie is beschikbaar via de website. Op deze website zullen in de komende maanden ook materialen en verslagen uit de werkgroepen verschijnen. Volgend jaar zal de conferentie plaatsvinden op vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019 met als werkthema ‘Het Periodiek Systeem in al haar kleuren en geuren’. Noteer vast in uw agenda!