18 december 2017

Impressie Woudschoten Chemieconferentie 2017

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2017 heeft de 27 Woudschoten Chemieconferentie plaatsgevonden, georganiseerd door het team Chemiedidactiek van het Freudenthal Instituut. Het was een inspirerende, leerzame en gezellige conferentie, bezocht door circa 350 chemiedocenten uit heel het land. Het thema van de conferentie was “Focus door | binnen | op Chemie”, waarbij door verwijst naar toepassingen van chemie, binnen naar kennisvermeerdering in het vakgebied zelf en op  een verwijzing is naar het beeld van buitenaf op chemie. Kortom: het vakgebied chemie zelf en de beeldvorming daarbij stonden centraal in deze editie van de conferentie.

De conferentie startte met een lezing van prof. dr. Jan van Maarseveen (UvA) over zogenoemde lassopeptiden, die in de toekomst een toepassing kunnen vinden in geneesmiddelen. Vervolgens werd in kleinere groepen - in lezingen, masterclasses en werkgroepen - stilgestaan bij ontwikkelingen in het vakgebied chemie en het scheikundeonderwijs. Op de doorlopende onderwijsmarkt presenteerden standhouders de nieuwste leermiddelen en gereedschappen. De pubquizz op de vrijdagavond was wederom een doorslaand succes en onderstreepte de goede sfeer. Het slotakkoord was voor wetenschapsjournalist Simon Rozendaal met een lezing getiteld “Alles wordt beter”. Rozendaal, een vooruitgangsoptimist, schetste de geweldige ontwikkelingen op velerlei vlakken in de maatschappij sinds de middeleeuwen.

Het uitgevoerde programma van de conferentie is nog beschikbaar via de website. Op deze website zullen in de komende maanden ook materialen en verslagen uit de werkgroepen verschijnen. Volgend jaar zal de conferentie plaatsvinden op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018 met als werkthema ‘1743’. Noteer dit vast in uw agenda!