Student Jitte wil een gezondere wereld bereiken via haar studie en de politiek

"Iedereen weet dat een ongezonde leefstijl mensen ziek maakt, toch verandert er weinig."

Masterstudent Jitte Jennekens (23) maakt zich zorgen over het toenemende aantal mensen dat kampt met diabetes of overgewicht: "Dagelijks zie ik wetenschappelijke artikelen waarin wordt benadrukt hoe snel de cijfers oplopen en hoeveel de daaraan gerelateerde zorgkosten stijgen. Het is een groot probleem waar nodig een oplossing voor moet komen." Met haar studie Regenerative Medicine & Technology hoopt ze bij te dragen aan oplossingen die dergelijke ziektes genezen, of beter, voorkomen.

Momenteel loopt ze stage in het lab en doet ze onderzoek naar stamceltherapie voor mensen met diabetes. Haar onderzoeksgroep is bezig om cellen te ontwikkelen die zelf insuline maken, en daarmee een oplossing vormen voor patiënten wiens eigen cellen daar niet meer toe in staat zijn. "Tot nu toe is er voor deze patiënten geen oplossing en moeten ze levenslang insuline spuiten. Het zou geweldig zijn als dat over een aantal jaar niet meer hoeft", zegt Jitte. Ze vindt het een mooi voorbeeld van de manier waarop wetenschap de samenleving verder kan helpen.

Foto van Jitte Jennekens

Meer onderzoek naar preventieve maatregelen nodig

Stamceltherapie ziet Jitte niet als de enige oplossing. Zo zijn obesitas en diabetes met name een gevolg van ongezond voedsel en slechte leefgewoonten. "Een ongezonde leefstijl maakt mensen ziek. Opvallend is dat iedereen dat weet, de zorg, de wetenschap, de politiek, de Nederlander, toch verandert er weinig." Ze vindt daarom dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar het ontwikkelen van preventieve maatregelen, die mensen bij voorbaat helpen om gezonder te leven.

Iedereen verdient een eerlijke kans op een gezond leven

Jitte wil niet alleen via haar studie bijdragen aan een gezondere wereld, ze probeert ook de politiek te bewegen om andere keuzes te maken. Dat doet ze via het Studentenkabinet; een initiatief van alle Nederlandse universiteiten om de wetenschap, het onderwijs en de overheid met elkaar te verbinden. Voor de Universiteit Utrecht vertegenwoordigt Jitte het ministerie ‘Gezond Leven’, en hoopt ze zich in te kunnen zetten voor een betere toekomst voor de gezondheidszorg: "Iedereen verdient een eerlijke kans op een gezond leven".