Hygiëne geen reden om assistentiehond te weren uit ziekenhuis

Poten assistentiehond blijken schoner dan schoenzolen gebruikers

In Nederland maken ruim 2200 mensen gebruik van een assistentiehond; denk hierbij aan blindengeleidehonden, maar ook signaal- en servicehonden zoals PTSS- of epilepsiehonden. Volgens een VN-verdrag en de Nederlandse wetgeving zijn zij welkom in winkels, ziekenhuizen en andere publieke plekken. Toch worden zo’n vier van de vijf assistentiehondgebruikers en hun hond in de praktijk nog regelmatig geweigerd. De belangrijkste reden is dat de hygiëne in het geding zou zijn. Onderzoek door de Universiteit Utrecht laat nu zien dat dit niet het geval is.

De poten van assistentiehonden blijken namelijk schoner dan de schoenzolen van hun gebruikers. Jasmijn Vos, Joris Wijnker en Paul Overgaauw van de faculteit Diergeneeskunde namen monsters van de poten van vijfentwintig assistentiehonden en de schoenzolen van hun gebruikers. Ook bekeken ze ter vergelijking een even grote groep huishonden en hun eigenaren. Ze onderzochten de monsters op poepbacteriën (Enterobacteriaceae), die buiten heel veel voorkomen, en op een belangrijke diarreebacterie (Clostridium difficile).

“De hondenpoten bleker schoner te zijn dan de schoenzolen”, aldus Jasmijn Vos, masterstudent Geneeskunde van Gezelschapsdieren aan de Universiteit Utrecht. “Het hygiëneargument op basis waarvan assistentiehonden vaak worden geweigerd in publieke locaties is daarmee weerlegd.” De diarreebacterie kwam bovendien niet voor op de hondenpoten en slechts eenmaal op een schoenzool.

Assistentiehondgebruiker Iris samen met haar hond Sandy op de verkoeverkamer na een operatie.
Assistentiehondgebruiker Iris samen met haar hond Sandy op de verkoeverkamer na een operatie. Foto: privé-foto van Iris en Sandy.

81% van assistentiehonden wordt geweigerd

Ook zijn de deelnemende assistentiehondgebruikers middels een enquête bevraagd over hun ervaringen met hun assistentiehond. 81% van hen wordt met hun hond nog regelmatig tegengehouden bij publieke plekken, ondanks dat het volgens de wet niet is toegestaan. Dit komt vooral door een gebrek aan kennis bij degene die hen tegenhoudt: onder andere over wat een assistentiehond is, hoe die herkend kan worden en over de wet.

Het onderzoek laat ook zien dat assistentiehondgebruikers maar een klein aandeel uitmaken van het totaal aantal patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Mochten zij besluiten hun assistentiehond mee te nemen naar het ziekenhuis, of naar een andere plek, moet dat mogelijk worden gemaakt; assistentiehonden zijn in de regel goed opgevoed en zijn geen gevaar voor de hygiëne - in ieder geval niet meer dan mensen!

Wetenschappelijke publicatie

Vos SJ, Wijnker JJ, Overgaauw PAM. A pilot study on the contamination of assistance dogs’ paws and their users’ shoe soles in relation to admittance to hospitals and (in)visible disability. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021; 18(2): 513. Volledige tekst te lezen via: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/2/513