Hub Gender & Diversity, het Centre for Inclusive Leadership en de NVR schrijven brief aan Vaste Kamercommissie

© iStockphoto.com

De Gender & Diversity Hub, het Centre for Inclusive Leadership en de Nederlandse Vrouwen Raad hebben een brief aan de Vaste Kamercommissie geschreven naar aanleiding van het wetsvoorstel dat erop gericht is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen evenwichtiger te maken. Centraal hierin staat de vraag: Hoe gaat het nu echt in de praktijk werken voor kandidaat-commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen?

Omdat de streefcijferwet per 1 januari is vervallen, staat het grote belang van de aanname en implementatie van het wetsvoorstel voor de organisaties voorop. De noodzaak voor een stevigere wettelijke regeling is voldoende bewezen, getuige het geringe effect van de vervallen streefcijferwet en de goede ervaringen in het buitenland met stevigere quotaregelingen.

Noodzaak voor grotere bescherming vrouwelijke kandidaten

Na toetsing van het wetsvoorstel op de uitwerking in de praktijk, signaleren de Hub Gender & Diversity, de NVR en het Centre for Inclusive Leadership echter wel een noodzaak voor een grotere bescherming van de rechtspositie van vrouwelijke kandidaten die zijn afgewezen om de doelstelling van deze wettelijke regeling te waarborgen.

Brief aan Vaste Kamercommissie

De organisaties concluderen in hun brief dat in het huidige ontwerp de nietig benoemde mannelijke commissaris goed wordt beschermd, maar dat de niet-benoemde gekwalificeerde vrouwelijke kandidaat onvoldoende wordt beschermd. In bijgevoegde brief aan de Vaste Kamercommissie wordt toegelicht waarom zij tot die conclusies komen.