How Modern Science Came into the World. Four Civilizations, One 17th-Century Breakthrough

Floris Cohen

Floris Cohen vernieuwt in 'How Modern Science Came into the World' het begrip ‘de Wetenschappelijke Revolutie van de zeventiende eeuw’ radicaal. Hij vertelt het verhaal op een manier die van de grond af opnieuw is doordacht.

Een beschavingsbrede aanpak, consequent volgehouden vergelijkingen en een niet aflatende zoektocht naar onderliggende patronen zijn daarbij zijn voornaamste hulpmiddelen. Zo verklaart hij hoe het komt dat de moderne natuurwetenschap niet in Griekenland, China of de Islamitische wereld, maar in Europa is ontstaan.

Cohen vat de Wetenschappelijke Revolutie op als een zestal nauw samenhangende revolutionaire transformaties van het toenmalig denken over de natuur, die elk zo’n vijfentwintig tot dertig jaar in beslag namen.

Dit boek ligt ten grondslag aan zijn eerder verschenenDe herschepping van de wereld (2007). In How Modern Science Came into the World ontvouwt Cohen zijn visie op grotere schaal en transformeert hij een gedurfde schets tot een dwingend geschiedbeeld.

Floris Cohen is hoogleraar in de Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn boek De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard ontving hij in 2008 de Eureka Boekenprijs voor het beste populair-wetenschappelijke boek.

Titel: How Modern Science Came into the World. Four Civilizations, One 17th-Century Breakthrough
Auteur(s): Floris Cohen
isbn: 978 90 8964 239 4
Prijs: € 65,00
Uitgeverij: 2010, Amsterdam University Press