5 september 2017

Translationeel onderzoek voor mens en dier

Horizon 2020 EU subsidie voor Harold Brommer en René van Weeren

Harold Brommer en René van Weeren (departement Gezondheidszorg Paard) hebben binnen het Horizon 2020 EU-programma een onderzoekbeurs ontvangen van 293.000 euro. Het onderzoek vindt plaats binnen een consortium van dertien partners, verspreid over Europa, en wordt getrokken door een groep in Oulu (Finland). Het totale budget bedraagt 6,1 miljoen euro.

Het onderzoek omvat de ontwikkeling en validatie van een instrument dat tijdens een kijkoperatie in het gewricht kan worden ingebracht. Met een geavanceerd imagingsysteem op basis van infrarood licht in het middenspectrum kan vervolgens op niet-destructieve wijze informatie over de samenstelling van het gewrichtskraakbeen worden verkregen. Met zo'n techniek kunnen de eerste stadia van beschadiging van gewrichtskraakbeen veel eerder worden opgespoord dan met de technieken die momenteel gangbaar zijn, stadia die het menselijk oog nog niet kan zien. Dit is van belang in het kader van preventie van verdergaande kraakbeenschade, maar ook voor evaluatie van herstel na behandeling.

Geweldige spin-off

Het departement Gezondheidszorg Paard zal kijken naar de praktische toepasbaarheid van het nieuwe instrument in de klinische setting. Het instrument zal ook worden ingezet voor het volgen van kraakbeenherstel over tijd in een experimentele studie. Naar verwachting kan dit instrument een geweldige spin-off krijgen. In eerste instantie is de humane orthopaedische chirurgie het doel, maar een veterinaire toepassing ligt vervolgens om de hoek.