Hoogleraar Bestuursrecht Ben Schueler overleden

Ben Schueler

Met grote verslagenheid en intense droefheid hebben de collega’s van het departement Rechtsgeleerdheid kennis genomen van het plotselinge overlijden van Ben Schueler. Hij was hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder Omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Hij was sinds 2007 als hoogleraar verbonden aan de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. In 2015 werd Schueler staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar bleef voor één dag per week hoogleraar in Utrecht. Ook in die beperkte tijd was Ben bij ons zeer actief. Bovenal was hij een bijzonder inspirerende en bij studenten zeer geliefde docent, een briljante wetenschapper en een fantastische collega.

Hij heeft veel bijgedragen aan de bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke vorming van talloze studenten, zowel binnen de universiteit als daarbuiten. Hij was bovendien een excellente en creatieve onderzoeker die veel invloed heeft gehad op de praktijk van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Wij zijn hem zeer dankbaar en gaan hem enorm missen, hij had ons nog jaren kunnen inspireren. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit plotselinge verlies.