16 oktober 2017

Opening van het Academisch Honours Jaar

Honoursonderwijs versterkt samenwerking tussen disciplines

honourscollege_opening2017

Op maandag 9 oktober vond de opening plaats van het Academische Honours Jaar 2017-2018. Bij deze plechtigheid in het Academiegebouw kwamen honoursstudenten en -docenten samen om het nieuwe academische jaar voor het honoursonderwijs feestelijk te starten. Het vormen van een honourscommunity is een van de belangrijkste speerpunten voor het komende jaar. Decaan van het Honours College, prof. dr. Michael Burke: ‘Ons belangrijkste doel is om te bevorderen dat studenten en docenten van verschillende disciplines elkaar inspireren. Op deze manier leiden we onze studenten op tot bewuste en kritische academici.’

Honoursprogramma’s zijn een belangrijke pijler van het onderwijs binnen de Universiteit Utrecht. De universiteit biedt zowel in de bachelor- als in de masterfase verbredend, interdisciplinair, en verdiepend, facultair honoursonderwijs. De studenten ontwikkelen zich tot betrokken en kritische academici die in staat zijn complexe vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen en toe te werken naar hanteerbare oplossingen. Het interdisciplinair honoursonderwijs blijkt zeer in trek te zijn bij studenten. Prof. dr. Michael Burke, Honours Dean, bevestigt dat zich dit jaar twee maal zoveel studenten hebben aangemeld als er plekken zijn.

Bouwen aan Honourscommunity

De Honours Dean sprak tijdens de opening van het Academische Honours Jaar over het belang van een honourscommunity voor de universiteit. De ambitie van Burke is om deze gemeenschap een duidelijker gezicht te geven binnen de universiteit: 'Honours is niet langer iets dat je in het geheim doet, we laten onszelf zien en zijn daar trots op.' Het Honours College heeft daarom een nieuwe prijs in het leven geroepen voor de student of medewerker die de grootste bijdrage levert aan de honourscommunity gedurende het huidige onderwijsjaar. Bovendien zullen naast de jaarlijkse opening ook andere evenementen worden georganiseerd om alle studenten en docenten in het honoursonderwijs met elkaar te verbinden.

Meer dan de som der delen

Honours Director Diergeneeskunde prof. dr. Marjanne Everts sprak ook over het belang van de honourscommunity waarin docenten en studenten elkaar inspireren om tot betere en mooiere resultaten te komen. Everts noemde in dit verband de emergent properties van een honourscommunity: het geheel is meer dan de som der delen. Door interdisciplinariteit kunnen studenten en docenten initiatieven ontwikkelen die niet mogelijk zijn door slechts vanuit een enkele discipline naar een vraagstuk te kijken.

Kenmerken van een honoursstudent

Richelle Boone, honoursalumna en masterstudent, gaf in haar toespraak een duidelijk beeld van de honoursstudent. Het kenmerk van deze student is niet zozeer de kwaliteit om hoge cijfers te halen maar veel meer het beschikken over de kwaliteit om vanuit een breder perspectief naar vraagstukken te kijken en samen te werken met verschillende disciplines. Dit is wat de honoursstudent anders maakt en ervoor zorgt dat het honoursonderwijs een substantiële bijdrage levert aan de doelen die de Universiteit Utrecht aan zichzelf stelt: breed en interdisciplinair onderwijs. Met de grote hoeveelheid aanmeldingen voor de verschillende onderwijsprogramma’s binnen het Honours College het afgelopen jaar is dit doel dichterbij dan ooit.

honourscollege_opening2017
prof. dr. Michael Burke, Honours Dean