20 december 2016

Hogeschool Utrecht start lectoraat Didactiek van de Vreemde Talen

Prof. dr. Rick de Graaff
Prof. dr. Rick de Graaff

Hogeschool Utrecht start met het lectoraat Didactiek van de Vreemde Talen, gericht op versterking van het taaldidactisch onderwijs in de lerarenopleiding en in de onderwijspraktijk. Hiervoor is hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen prof. dr. Rick de Graaff benoemd tot lector. 

Het onderzoek van zowel de leerstoel als het lectoraat richt zich op de samenhang tussen de vakdidactische programma’s van de schooltalen Engels, Duits, Frans en Spaans, de samenwerking tussen de opleiders van de verschillende talen en de afstemming met de opleidingsscholen.

De Graaff licht toe: “Het onderwijs in de vreemde talen zit in een spannende fase. De positie van het Engels wordt steeds sterker. Denk aan tweetalig onderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs. De andere vreemde talen moeten knokken voor hun bestaansrecht. Doorgaan op de vertrouwde weg  is niet meer voldoende: de leerdoelen zijn wel communicatief, maar de leeractiviteiten leveren te weinig op. De talen zullen samen moeten werken aan afgestemde programma’s, die functioneel en uitdagend zijn in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Dat betekent ook meer samenwerking tussen de vakdidactische programma’s in de lerarenopleidingen. Met de opleiders en onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht werken we aan vakdidactische vernieuwing, in de opleidingen en in de onderwijspraktijk.”

Samenwerking

Het nieuwe lectoraat wordt ondergebracht bij het nieuw te vormen Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht en is onderdeel van het samenwerkingsverband tussen  Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht voor vakdidactiek voor verschillende schoolvakken. Samenwerking is voorzien tussen Hogeschool Utrecht, de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht en met vakdidactici van andere lerarenopleidingen.

Kernopdracht leerstoel en lectoraat

De kernopdracht van het lectoraat en de leerstoel is om het vreemdetalenonderwijs verder te verbeteren door de didactische inzichten en vaardigheden te versterken van opleiders, studenten en docenten. Onderwijs, onderzoek en ontwikkeling gaan daarbij hand in hand.

Rick de Graaff (1966) studeerde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte als onderwijsadviseur en als docent-onderzoeker taaldidactiek. Van 2012 tot 2016 was De Graaff lector Taaldidactiek aan Hogeschool Inholland, en hoogleraar Tweetalig Onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2016 is hij hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen aan de Universiteit Utrecht (faculteit Geesteswetenschappen).