‘Hoedster van academische traditie’ ontvangt zilveren penning

Pedel Paulien van der Veer begeleidde zo’n tienduizend academische plechtigheden

Paulien van der Veer ontvangt op vrijdagavond 25 maart uit handen van rector magnificus Henk Kummeling de zilveren penning van de Universiteit Utrecht. Van der Veer, die in juni met pensioen gaat, dankt de erepenning aan de buitengewone wijze waarop zij zich veertig jaar lang heeft ingezet voor de universiteit. De afgelopen zeventien jaar was zij als pedel het boegbeeld van het Academiegebouw en gold zij als hoedster van de academische traditie.

In totaal begeleidde Van der Veer, zowel voor als achter de schermen, zo’n tienduizend academische en rituele plechtigheden. Daarbij bleef zij er steeds op toezien dat iedereen zich hield aan de traditionele richtlijnen en voorschriften van de Universiteit Utrecht. Onder Pauliens bezielende leiding vonden duizenden promovendi en beginnende en scheidende hoogleraren hun weg naar de Senaatszaal of Aula, zei collegevoorzitter Anton Pijpers tijdens de 386ste Dies Natalis in de Domkerk.

Pijpers: Gedurende de covid-pandemie heeft Paulien er, samen met haar collega pedel en de AV-specialisten van het Facilitair Service Centrum, op bewonderingswaardige wijze voor gezorgd dat promoties konden blijven doorgaan, hetzij online, hetzij in hybride vorm (binnenkort is de 1000ste online promotie). In al haar jaren als pedel is Paulien een hoedster van academische tradities geweest, en een geweldige vraagbaak, steun en toeverlaat. Daarom hebben we besloten haar de zilveren erepenning van onze universiteit te geven. Die zullen we haar vanavond officieel uitreiken, nadat ze voor de laatste keer (met staf) ons cortège zal voorgaan.

Rust en toewijding

Behalve als pedel, werkte Van der Veer bij de Universiteit Utrecht onder meer als secretaresse van de rector magnificus en als medewerker Kabinetszaken. Collega’s roemen vooral haar rust, vertrouwelijkheid en toewijding.

De Universiteit Utrecht kent de zilveren penning toe aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Universiteit Utrecht.