27 februari 2017

Hoe weerbaar is onze democratie?

De kracht van de westerse democratische rechtsstaat kan ook zijn zwakte zijn. Groepen met ondemocratische ideeen kunnen aan de macht komen door gebruik te maken van de fundamentele rechten en vrijheden die horen bij de democratische rechtsstaat, zoals de vrijheid van meningsuiting, de verenigingsvrijheid en de vrijheid van godsdienst.

Een aantal politieke partijen wil door die mogelijkheid een streep zetten. Daarvoor moeten belangrijke keuzes worden gemaakt: politici beslissen in hoeverre onrechtsstatelijke maatregelen zijn toegestaan, zoals de beperking van fundamentele rechten en vrijheden ven bepaalde groeperingen.

In dit stuk op Publiekrecht & Politiek bekijkt universitair docent Staats- en Bestuursrecht Paulien de Morree waar de verschillende partijen zich bevinden op de 'weerbaarheidsschaal'. Gelet op de verschillende meningen van de partijen wordt het spannend na de verkiezingen: zal Nederland opschuiven op deze weerbaarheidsschaal of niet?

Universitair docent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Dit artikel is onderdeel van het Dossier Verkiezingen in roerige tijden. In dit dossier belichten onderzoekers van de Universiteit Utrecht verkiezingsonderwerpen vanuit verschillende perspectieven.