21 november 2017

Video

Hoe vogels helpen bij de spraakontwikkeling van kinderen

What do zebra finches and small children have in common?

Dr. Sita ter Haar bestudeert de gedrag- en hersenontwikkeling van zebravinken. Daarmee wil ze kinderen met spraakproblemen helpen. “Door te ontdekken welke factoren invloed hebben op hun leerproces, kan ik individuele verschillen verklaren. Net als bij kinderen, leert de ene vogel namelijk sneller dan de andere vogel.”

Het fundamentele doel van het onderzoek is om te ontdekken hoe het brein werkt tijdens de spraakontwikkeling en wat de verschillende invloeden daarop zijn. Ter Haar: “We hopen tijdens dit onderzoek de oorzaak van problemen bij spraakontwikkeling te ontdekken.”

Voor het onderzoek werkt ze samen met verschillende faculteiten. “Het is leuk om samen vanuit verschillende perspectieven één puzzel op te lossen”, vertelt Ter Haar. Behalve leuk, is het ook heel belangrijk. “Er zijn veel verschillende invloeden op spraakontwikkeling, dus al deze expertises zijn ook echt nodig om te achterhalen hoe een kind zich ontwikkelt.”

Dynamics of Youth

Dit is een project van Dynamics of Youth, een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Dynamics of Youth verbindt excellent kinder- en jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten, en zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen, die zich succesvol kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving?