Hoe maak je de oorlog in Oekraïne bespreekbaar in de klas?

Utrechtse onderzoekers stellen lesbrief op voor docenten

Middelbare scholieren in een kringgesprek met hun docent © iStockphoto.com/Stígur Már Karlsson /Heimsmyndir

Op 24 februari werd Europa wakker met het nieuws dat de Russische invasie in Oekraïne was begonnen. Vrijwel alle leerlingen op alle scholen zullen over de oorlog hebben gehoord en hebben er vragen, meningen of emoties bij, maar wat zijn manieren om de oorlog te bespreken? TerInfo stelde een lesbrief op om docenten hierbij te ondersteunen.

Praktische handvatten om het gesprek aan te gaan.

Lesbrief over de oorlog in Oekraïne

De onderzoekers richten zich in hun lesbrief op docenten in het primair, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, en geven hun advies en aanwijzingen over hoe ze met leerlingen het gesprek kunnen aangaan over de oorlog in Oekraïne. De lesbrief helpt docenten niet alleen met praktische handvatten, maar bevat ook historische achtergrondinformatie over de relatie tussen Oekraïne en Rusland, en over hoe de spanningen tussen de landen de afgelopen jaren opliepen.

Een kringgesprek op de basisschool © iStockphoto.com/Vgajic

Vanuit de pedagogiek worden kaders geboden waarin de recente gebeurtenissen in de klas besproken kunnen worden. De lesbrief biedt ook werkvormen op verschillende niveaus en voor verschillende leeftijden, waarmee docenten de oorlog in Oekraïne kunnen bespreken. Door deze werkvormen leren leerlingen onder meer de huidige veiligheidssituatie te duiden, zich te verplaatsen in de diverse posities en situaties, en kritisch te kijken naar de manier waarop Poetin zijn daden legitimeert.

TerInfo: lesplannen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken

De lesbrief is onderdeel van het Utrechtse initiatief TerInfo, een project dat lesplannen biedt om leraren te helpen onderwerpen als terrorisme en polarisatie in het juiste perspectief te plaatsen.

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in 2015 om scholen te helpen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en heftige, disruptieve gebeurtenissen in de samenleving. Het programma heeft een historiserende insteek en is gericht op het overdragen van kennis en het bieden van context, wat helpt om hedendaagse momenten van schok en urgentie in perspectief te plaatsen.

Lees de lesbrief over de oorlog in Oekraïne