Hoe gaan kinderen om met een scheiding?

26 mei: Dag van het Gescheiden Kind

Gescheurd hart hart met daarop een gezin

Zondag 26 mei is de Dag van het Gescheiden Kind. Waarbij het woord ‘scheiden’ in dit geval ook slaat op het scheiden van een kind met de vertrouwde omgeving en vaste patronen. Psycholoog Reine van der Wal onderzoekt het welzijn van kinderen in zo’n situatie. 

Vergeving

Volgens Van der Wal is het belangrijk om te weten dat kinderen bij een scheiding geen lijdend voorwerp zijn. “Het is niet altijd zo dat hen iets overkomt waar ze zelf vervolgens geen invloed op kunnen uitoefenen.” Kinderen nemen in veel gevallen de ouder het conflict wel kwalijk, maar op termijn is het van belang dat het kind het heft in eigen hand neemt. Vergeving kan hierbij een uitkomst zijn. “We vermoeden dat kinderen die in staat zijn de ouder te vergeven en het conflict achter zich kunnen laten, hoger scoren op hun welbevinden.”

“Conflicten in het leven van een kind zijn niet per se schadelijk"

portretfoto Reine van der Wal
Dr. Reine van der Wal
© iStockphoto.com

Groothouden
Een andere reactie is het ‘groothouden voor je ouders’. Wanneer een kind gevoelens en gedachten verborgen houdt voor de ouders en juist ‘sterk’ probeert te zijn in het bijzijn van de ouders. Dit doen kinderen vaak met de beste intenties, maar het hangt ook samen met veel nadelige uitkomsten. “Zo vinden we bijvoorbeeld dat kinderen die zich groot proberen te houden voor hun ouders, zich eenzamer voelen, meer depressieve klachten ervaren, een mindere mentale en fysieke gezondheid hebben en dat de relatie met de ouders minder goed is”, legt Van der Wal uit.

Daarnaast wordt momenteel onderzocht of ook ouders ongelukkig worden als kinderen zich groothouden. Vanuit het perspectief van de ouder kan het niet tonen van emoties door een kind overkomen als een kind dat zich terugtrekt, wat mogelijk geïnterpreteerd wordt als een gebrek aan liefde.

 


Villa Pinedo
Het platform Villa Pinedo geeft onderzoekers de kans om deze individuele paden van kinderen en jongeren te volgen. Ouders, jonge en oudere kinderen kunnen hier terecht met hun vragen of om anderen verder op weg te helpen. Met als doel dat de kinderen van gescheiden ouders even gelukkig zijn als alle andere kinderen.