Hoe ga je om met overlast van knaagdieren in en om je huis?

Veel mensen komen in aanraking met knaagdieren in of om het huis. Toch is er maar weinig bekend over hoe mensen omgaan met overlast. Daarom doet de Universiteit Utrecht al enige tijd onderzoek naar de ervaring van particulieren met knaagdieren. In 2018 werden de resultaten uit de eerste studie naar het voorkomen van knaagdieren in Nederlandse woningen bekend gemaakt.

Daaruit bleek dat ruim 60% van de mensen die meedeed aan het onderzoek weleens last te hebben van knaagdieren in en rondom het huis.

Sara Burt, onderzoeker veterinaire volksgezondheid van de faculteit Diergeneeskunde: “In de tweede fase van dit onderzoek willen we onder andere nagaan hoeveel kennis mensen hebben over knaagdieren en wat hun standpunten zijn over hoe om te gaan met overlast die knaagdieren kunnen geven.”

Je kunt meewerken aan het onderzoek door deze vragenlijst in te vullen: https://tinyurl.com/knaagdieren.