Hoe bespreek je Afghanistan in de klas?

Basisschoolkinderen steken hun hand op in de klas © iStockphoto.com/skynesher
© iStockphoto.com/skynesher

Vrijwel iedereen weet inmiddels van de verslechterde situatie in Afghanistan, ook kinderen en jongeren. Hoe kunnen docenten met hen praten over wat er in Afghanistan gebeurt? Het platform TerInfo heeft hiervoor een nieuwsbrief met verschillende werkvormen beschikbaar gesteld.

De lesbrieven

De werkvormen zijn bedoeld voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn drie lesbrieven op verschillende niveaus gemaakt, zodat docenten zelf kunnen kiezen welk niveau het beste bij hun klas past. Tijdens de lessen krijgen de leerlingen informatie over de situatie in Afghanistan en oefenen ze met verschillende vaardigheden.

TerInfo

TerInfo is een initiatief van hoogleraar History of International Relations and Global Governance Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht, bedoeld om docenten te ondersteunen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de samenleving. Het lesmateriaal wordt ontwikkeld door medewerkers van de Universiteit in samenwerking met andere experts vanuit verschillende onderzoeksvelden. Alle docenten kunnen onder vermelding van hun school en klasniveau gratis een TerInfo-account aanvragen via ter-info@uu.nl. Dit account geeft toegang tot de kennisbank, werkvormen en het andere materiaal op de website.