Hilke Grootelaar onderzoekt terugkoppeling tussen rechters en andere staatsinstellingen

Vanaf 1 december 2017 start Hilke Grootelaar als postdoc onderzoeker bij het Montaigne Centrum met een onderzoeksproject naar de wijze van terugkoppeling tussen rechters en andere staatsinstellingen.

Achtergrond

Het Nederlandse constitutionele systeem zoals dat ooit ontworpen is door staatsman Thorbecke, voorziet in een dynamisch en organisch model waarin de rechter een tegenwicht vormt voor de wetgever. Dit systeem is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen, maar onbekend is of in de praktijk sprake is van een soepel verlopende wisselwerking tussen staatsmachten. Wordt er feedback gegeven? En zo ja, in hoeverre leidt terugkoppeling ook tot leereffecten bij de  staatsinstellingen?

Deze vragen worden zowel vanuit een rechtswetenschappelijk als vanuit een bestuurskundig perspectief beantwoordt. Het doel van het project is om te beschrijven hoe de geïnstitutionaliseerde dialoog tussen rechter en wetgever in de praktijk functioneert. Door verschillende actoren die een belangrijke rol spelen, te interviewen, geeft dit onderzoek meer inzicht in de sociale, culturele, politieke en functionele mechanismen die kunnen verklaren waarom er wel of geen georganiseerde dialoog plaatsvindt.

Het project wordt begeleid door prof. mr. Janneke Gerards (Rechtsgeleerdheid, projectleider), prof. dr. mr. Eddy Bauw (Rechtsgeleerdheid), prof. dr. Mark Bovens (Bestuur en Organisatie) en prof. dr. Mirko Noordegraaf (Bestuur en Organisatie).