20 maart 2019

"Het waterschap doet wat dringend nodig is"

© iStockphoto.com/pidjoe

Waarom zou je je als onderzoeker van de Universiteit Utrecht kandidaat stellen voor het bestuur van een waterschap? Andrea Keessen van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, staat op de kieslijst van de Algemene Waterschapspartij. "Sommige mensen vinden deze bestuurslaag wel weg kan, ik vind van niet. De kans is aanwezig dat een provincie of gemeente noodzakelijke investeringen in waterbeheer eerder op de lange baan schuift."

Andrea Keessen werkt als docent en onderzoeker op het gebied van milieurecht en waterrecht bij de Universiteit Utrecht. Ze doet veel onderzoek naar de juridische mogelijkheden om klimaatverandering en vervuiling aan te pakken en watergebruik te verduurzamen. Vraag je haar echter naar de noodzaak van een waterschap, dan komt veiligheid ook meteen naar boven.

Kan het werk van het waterschap door een provincie worden gedaan?

"Aangezien Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, is aandacht voor het waterbeheer geen overbodige luxe. Er wordt wel gezegd dat het helemaal niet nodig is om daar een aparte bestuurslaag voor op te tuigen. Tja. Daar pleit voor dat waterbeheer – en zeker het dure overstromingsrisicobeheer – dan kan worden afgewogen tegen andere belangen. Misschien is het wel veel beter om meer geld te investeren in goed onderwijs dan in onderhoud en ophoging van de dijken. De kans is dus aanwezig dat een gewone overheid zoals de gemeente of de provincie noodzakelijke investeringen in het waterbeheer eerder op de lange baan schuift dan een waterschap, want er zijn altijd dingen die ook urgent en belangrijk zijn en waar je de kiezer een groter plezier mee kan doen. Een andere belangrijke reden is dat waterschappen georganiseerd zijn langs hydrologische lijnen, in stroomgebieddistricten, wat het waterbeheer aanzienlijk vergemakkelijkt. Als er dan toch een bestuurslaag moet worden opgeheven, dan kun je je ook de vraag stellen waarom er nog provincies zijn, nu gemeenten steeds groter worden."

Overstromingsrisicobeheer is duur, maar noodzakelijk. Dat moet je niet willen afwegen tegen andere politieke keuzes.
Andrea Keessen
Onderzoeker en docent milieurecht en waterrecht bij de Universiteit Utrecht.

Waarom moeten er politieke keuzes worden gemaakt in een waterschap?

"Het adagium van het waterbestuur is dat er geen linkse of rechtse dijken zijn. Van oudsher is het waterschap bij uitstek een polderorganisatie. En toch valt er ook dan nog wel wat te kiezen. Moeten de kosten of juist de baten van verduurzaming voorop staan, is bij de waterhuishouding het boerenbelang leidend of juist het belang van de burger en de natuur, wie moeten de kosten van het waterbeheer dragen, mag er gevist worden in de wateren van het waterschap, moet er ruim baan worden geboden aan motorboten of juist aan kano’s en fluisterboten etc. Vul dus de stemwijzer in om te kijken welke partij het best bij je standpunten past en kijk dan meteen even wie er op de lijst staan en waarom zij graag verkozen willen worden."

Hoe kan je je werk voor de Universiteit Utrecht en je eventuele werk voor het waterschap combineren?

"Wie wordt gekozen in het waterschapsbestuur, wordt algemeen bestuurslid, dat is een functie vergelijkbaar met gemeenteraadslid of lid van provinciale staten. Bij het waterschap vergt dat een minimale tijdsinvestering van ongeveer een halve dag per week. Het waterschapsbestuur komt ongeveer een keer per maand bij elkaar en deze vergadering wordt voorafgegaan door twee of drie commissievergaderingen en daarnaast een of twee vergaderingen van je eigen partij ter voorbereiding. Als je partij als coalitiepartner gaat besturen, en je wordt Hoogheemraad, dan ben je drie of vier dagen in de week aan de slag in je waterschap en waarschijnlijk zo druk met besturen dat er keuzes moeten worden gemaakt om een en ander te combineren met je werk als wetenschapper."