19 december 2017

Het vergeten decemberfeest van de Onnozele Kinderen

In de Middeleeuwen vierde men tussen Kerst en Driekoningen nog een feest, waarbij kinderen de dienst uitmaakten in de kerk: het feest van de Onnozele Kinderen. Jonge koorzangers kozen een kinderbisschop en kinderen mochten voor één dag op de beste stoelen in de kerk zitten.

Wat was dit voor feest wat vaak op 28 december werd gevierd en waarom vieren wij dit nu niet meer? Onderzoeker dr. Katell Lavéant geeft het antwoord.

Dr. Katell Lavéant
Dr. Katell Lavéant

Katell Lavéant

Lavéant is universitair hoofddocent bij de afdeling Franse taal en cultuur (Departement Moderne Talen). Zij doceert middeleeuwse en vroegmoderne (Franse) literatuur en cultuur. Zij doet onderzoek naar de laat-middeleeuwse en vroegmoderne literaire cultuur vanuit een interdisciplinair perspectief, aan de hand van historische en literaire bronnen. Op dit moment onderzoekt zij binnen een NWO-VIDI project de 'Vrolijke cultuur in de Lage Landen (13e-17e e.)’.