Het Utrecht Science Park zet duurzame stap vooruit met zonnepanelen op carports van laadpleinen

Universiteit Utrecht vergroot impact van project Smart Solar Charging

De Universiteit Utrecht heeft zonnecellen geplaatst bij twee laadpleinen voor elektrische auto’s in het Utrecht Science Park (USP). Op de overkappingen boven de parkeerplaatsen bij de faculteit Diergeneeskunde liggen sinds dit najaar 300 zonnepanelen. Met de zonnepanelen kunnen elektrische auto’s van medewerkers, studenten en bezoekers direct met lokaal opgewekte zonne-energie worden geladen, terwijl ze beschermd worden tegen neerslag en de hete zomerzon. De bedoeling is om ook andere parkeerplaatsen met zonnepanelen te gaan overkappen. Daarnaast kijkt de universiteit naar mogelijkheden om de opgewekte energie slimmer in te zetten, bijvoorbeeld door batterijen op locatie te plaatsen.

zonnepanelen bij USP

Duurzame stappen

Jolt Oostra, portefeuille manager energie: “Met deze overkappingen zorgen we voor dubbel ruimtegebruik van onze parkeerterreinen in het Utrecht Science Park. Het gebruik van kostbare groene ruimte willen we op weg naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030 zoveel mogelijk voorkomen. Tegelijkertijd dragen we met de zonnepanelen bij aan Smart Solar Charging, een onderzoek naar de voordelen van slim en zongestuurd laden van elektrische auto’s dat mede door de Universiteit Utrecht wordt uitgevoerd.”

Living lab

Utrecht Science Park is een living lab waarin het opwekken, opslaan en terug leveren van energie werkelijkheid wordt. In combinatie met bidirectionele laadpalen kunnen elektrische auto’s fungeren als een batterij op wielen. Op vier parkeerlocaties zijn in 2019 innovatieve laadpleinen gerealiseerd als onderdeel van project Smart Solar Charging, onder leiding van LomboXnet en Utrecht Sustainability Institute. Met het plaatsen van de zonnecellen neemt de Universiteit Utrecht initiatief om de impact van bidirectionele laadpleinen te vergroten.

De plaatsing van zonnepanelen op de overkappingen van parkeerplaatsen is een van de stappen die de Universiteit Utrecht zet om haar elektriciteitsvoorziening te verduurzamen. Zij legt al zoveel mogelijk daken van haar gebouwen vol met zonnepanelen. Omdat dit niet voldoende is, is de universiteit nu begonnen met het gebruik van carports bij parkeerplaatsen. Ook onderzoekt de universiteit of zonneweides een plek kunnen krijgen in het USP. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar dubbel ruimtegebruik, zoals bij parkeerplaatsen.