23 maart 2018

Het socialisme van nu

Marinus van der Goes van Naters (1900-2005) vertegenwoordigt een eeuw sociaaldemocratische geschiedenis. Vanaf de jaren twintig was hij een van de intellectuele leiders van de SDAP. In Het socialisme van nu zijn stukken bijeengebracht die de neerslag vormen van zijn cruciale bijdragen aan de vernieuwing van de sociaaldemocratie. Het boek werd ingeleid en bezorgd door prof. dr. Ido de Haan en dr. Anne-Marie Mreijen.

Het ontstaan van de PvdA in correspondentie met Willem Drees

Daarnaast is een selectie opgenomen uit de nooit eerder gepubliceerde correspondentie die Van der Goes tijdens zijn internering in Duitse concentratiekampen onderhield met Willem Drees. Deze correspondentie bevat essentiële inzichten in het ontstaan van de PvdA.

Actuele discussies over democratie, ongelijkheid en natuur

Na een tumultueuze periode als fractievoorzitter van de PvdA verlegde Van der Goes zijn aandacht naar Europa, Afrika en de bescherming van natuur en milieu. In de hier bijeengebrachte stukken draagt hij bij aan nog immer actuele discussies over democratie, de rol van de staat, mondiale ongelijkheid en natuurbescherming.

 

  • Titel: Het socialisme van nu
  • Auteurs: Marinus van der Goes van Naters. Bezorgd en ingeleid door Ido de Haan en Anne-Marie Mreijen
  • ISBN: 9789024423859 
  • Uitgever: Boom