23 maart 2018

16e Grote Rekendag: de school als pakhuis

Het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst

1300 basisscholen. Ongeveer 300.000 leerlingen. Ruim 10.000 leraren. Grote getallen voor de aanstaande Grote Rekendag. Op woensdag 28 maart gaan deze leraren en leerlingen op al die scholen weer een dag aan de slag met vernieuwend reken-wiskundeonderwijs. Rekenonderzoeker aan de Universiteit Utrecht en projectleider van de Grote Rekendag Ronald Keijzer: “Het is de zestiende keer dat we dit met succes doen. Kinderen ondervinden met deze dag letterlijk aan den lijve wat rekenen en wiskunde inhouden. Ja, de Grote Rekendag toont hoe rekenles er in de toekomst misschien uit kan zien.”

Keijzer wijst erop dat sommigen wiskunde nog altijd beleven als het louter maken van sommetjes. “Het is niet alleen kaal rekenen met getallen; rekenen en wiskunde zijn zoveel breder. Dat laten we al 16 jaar lang zien met de Grote Rekendag.” Dit jaar is het thema van de dag: ‘De school als pakhuis’. Kinderen op de basisscholen krijgen uiteenlopende opdrachten. Zo gaan leerlingen berekenen en bekijken hoe ze alle schoolspullen in de klas in dozen krijgen, en hoe die dozen vervolgens het beste in een boedelbak gestapeld kunnen worden. De nationale opening van de zestiende Grote Rekendag wordt verricht door de voorzitter van de PO-raad Rinda den Besten op basisschool De Pijler in IJsselstein.

Ik denk dat dit het onderwijs van morgen is.

Accentverschuiving in het rekenonderwijs

De rekenonderzoeker van de Universiteit Utrecht wil met de Grote Rekendag kinderen zélf aan het denken zetten. “Ik spreek graag van een accentverschuiving in het reken-wiskundeonderwijs”, geeft Keijzer aan. “Met de Grote Rekendag willen we laten zien dat reken-wiskundeonderwijs anders kan. Dat het kind zelf ontdekkingen kan doen en zelf aan het denken wordt gezet. Ik denk dat dit het onderwijs van morgen is. Dit is wat het landelijke ontwikkelteam voor het reken-wiskundeonderwijs, dat zich over de (her)vorming van het nationale rekenonderwijs buigt en dat is ondergebracht bij curriculum.nu, waarschijnlijk voor ogen heeft.”

Wc-rollen en schoenendozen

Op 28 maart werken al de deelnemende scholen met het lesmateriaal dat Keijzer en collega’s hebben samengesteld. “Voor de laagste groepen hebben we natuurlijk andere rekenopdrachten dan voor de hoogste groepen. Groep 1 en 2 gaan bijvoorbeeld met wc-rollen en een schoenendoos in de weer. Hoe krijg je zoveel mogelijk rollen in een doos, zonder ze te pletten? In groep 7 en 8 kunnen de leerlingen onder meer werken aan bijzondere verhuisdozen: aan hen wordt gevraagd om verhuisdozen te ontwerpen die spullen van afwijkende vormen het best kunnen bergen. Dit alles om ook de kinderen te laten ervaren dat rekenen zoveel meer is dan sommen maken. Dat rekenen leuk is, en dat het in het dagelijks leven aldoor voorbijkomt.”

Meer informatie
•    Ronald Keijzer (projectleider Grote Rekendag), 06 51 94 87 55, r.keijzer@uu.nl
•    Het onderwijsmateriaal dat voor deze dag is vervaardigd is bij het secretariaat op te vragen: Karin Kwint (secretariaat), k.kwint1@uu.nl
•    De website van Grote Rekendag