8 oktober 2019

Het regionale ecosysteem voor ondernemerschap in bloei

Erik Stam
Prof. dr. Erik Stam is hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap en hoofd van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.)

Overheden zijn belangrijk om de economie te laten floreren, maar hoe, en waar, en met wie? De taak van de overheid lijkt op die van de tuinman: ze heeft de verantwoordelijkheid voor de hele tuin – systeemverantwoordelijkheid in bestuurlijke termen. Hoe kan de overheid deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk nemen?

De tuinman zorgt ervoor dat duizend bloemen bloeien, dat niet één boom alles overheerst, en dat er niet allerlei onkruid het geheel overwoekerd. Gemakkelijk is het niet om een dergelijk ecosysteem te laten floreren. Het is een lastige taak, waarbij zowel het geheel als allerlei onderdelen aandacht verdienen. Het is vooral de kunst om de sterkten en zwakten van het ecosysteem goed in kaart te brengen. Dit betekent dat je lokale expertise uit ‘het veld’ moet gebruiken: ondernemers die weten waar de belemmeringen zitten. Deze ondernemers kunnen samen met het openbaar bestuur collectieve actie ondernemen om de economische opgaven in de regio aan te pakken.

Een pasklaar antwoord ligt er niet: het is een kwestie van experimenteren en leren.

Betrokkenheid van belanghebbenden met de juiste expertise en voldoende wil en kracht om gezamenlijk economische opgaven aan te pakken is een bestuurlijke uitdaging. Een mooi leerpunt om als bestuurders, ondernemers en wetenschappers mee aan de slag te gaan, om zo een gezonde en bloeiende economie te krijgen. Een pasklaar antwoord ligt er niet voor elke regio: het is een kwestie van experimenteren en leren.

Wilt u uw eigen regio verbeteren? Op 14 november gaat de Masterclass Entrepreneurial Ecosystems van start. Deze masterclass is ontworpen om regionale leiders in de publieke en private sector het perspectief, de methodologie, en praktische instrumenten te geven die nodig zijn om entrepreneurial ecosystems te realiseren die welvaart in de regio stimuleren.

Het programma kent een mix van wetenschap en praktijk, van kennis opdoen en toepassen. Er is veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek van regio’s binnen en buiten Nederland, en van de eigen regio. Kijk voor meer informatie op www.uu.nl/executive/ee

Prof. dr. Erik Stam is hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap en hoofd van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.)