Het nieuwe Horizon2020-project ReROOT onderzoekt aankomstinfrastructuur voor migranten in Europa

In 2015 kwamen meer dan een miljoen migranten en vluchtelingen Europa binnen. Dit heeft geleid tot een diepgaand politiek en maatschappelijk debat over hoe om te gaan met de instroom van zulke grote aantallen migranten, en hoe ervoor te zorgen dat ze op een goede en humane manier worden gevestigd. ReROOT, een nieuw Horizon2020-project waarin de Universiteit Utrecht partner is, gaat oude en meer recente infrastructuren voor de aankomst van migranten in Europa onderzoeken. Het project moet leiden tot concrete instrumenten en aanbevelingen voor het plannen en uitvoeren van effectief integratiebeleid en -praktijken. ReROOT gaat officieel van start op 9 april 2021 en heeft een looptijd van zo’n 4,5 jaar.

ReROOT wordt geleid door de KU Leuven en omvat partners uit negen verschillende Europese landen, waaronder Nederland (Universiteit Utrecht), Turkije, Griekenland, Hongarije, Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. In elk land worden specifieke sites bestudeerd. Dit geeft een overzicht van de complexe aankomsttrajecten en -processen van verschillende soorten migranten, waaronder bijvoorbeeld vluchtelingen, seizoenarbeiders en migranten zonder papieren. De meeste van deze migranten zijn jong en sommigen hebben gezinnen die niet altijd op hetzelfde moment en in hetzelfde tempo aankomen, waardoor deze aankomstprocessen nog complexer zijn.

De aankomstinfrastructuur die voor deze verschillende soorten migranten van belang is, wordt opgezet door allerlei formele instanties en programma's, maar er is ook een breed scala aan informele actoren betrokken bij het vestigen van nieuwkomers: oudere generaties migranten, winkels, religieuze plaatsen, plaatselijke arbeidsbureaus, taalcursussen, kappers en vrijetijdsclubs. Door inzicht te krijgen in het brede scala aan stakeholders dat betrokken is bij de komst van migranten, wil ReROOT bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame, evidence-based integratiepraktijken, -beleid en publieke verbeelding.

Casestudies in Nederland

De bijdrage van de Universiteit Utrecht aan ReROOT richt zich op twee verschillende casestudies: een promovendus zal onderzoek doen met arbeids- en seizoensmigranten in het Westland (NL) en Sint-Truiden (BE) en een andere promovendus zal zich richten op de aankomstinfrastructuur voor transitmigranten in Brussel en Amsterdam. Beide doctoraatsprojecten worden begeleid door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en KU Leuven.