19 oktober 2016

Honoursstudenten Biologie brengen boek uit

“Het mooiste moment was toen alle hoofdstukken bij elkaar kwamen”

Maar liefst achttien honoursstudenten Biologie hielden zich een jaar lang bezig met een grote uitdaging: het schrijven van een boek. Zelf zijn zij de nieuwe generatie biologen en dat maakt de titel van het boek toepasselijk: ‘De nieuwe generatie – Een biologische kijk op de toekomst van de mens’.  De studenten presenteerden het boek, dat sinds 5 september verkrijgbaar is, afgelopen vrijdag tijdens een symposium dat zij zelf organiseerden.

"Het tweede jaar van het honoursprogramma staat in het teken van een groepsopdracht,” lichten Wouter Droogers en Rients Visser toe. De hoofdredacteuren blikken met trots op het afgelopen jaar terug. “Wij wilden echt gaan voor iets wat je vast kan houden en eeuwig kan bewaren, namelijk een boek. Aangezien iedereen interesse heeft in een ander gebied van de biologie, was het behoorlijk uitdagend om verschillende onderwerpen te bedenken waar ieder zijn of haar ei in kwijt kon.”

Vijf grote thema’s

In De nieuwe generatie wordt een biologische kijk gegeven op de toekomst van de mens. Het beschrijft de problemen die de mensheid in de toekomst gaat tegenkomen en, nog belangrijker, inventariseert hoe we deze problemen kunnen voorkomen of verhelpen.

Het boek behandelt vijf thema’s: voedsel, milieu, energie, gezondheid en ruimte. “Er zijn ongeveer drie à vier mensen per thema aan de slag gegaan. Ieder heeft uiteindelijk echt zijn eigen stuk heeft geschreven. Het toffe was dat we op een gegeven moment tijdens het regulier biologieprogramma colleges kregen die over onderwerpen gingen waar wij over schreven. Dat gaf wel aan dat het actueel was. Het mooiste moment was toen alle hoofdstukken bij elkaar kwamen. Toen wisten we dat het een goed boek ging worden.”

Meer dan schrijven alleen

Een boek schrijven met achttien personen is een hele opgave. “We schakelden om van inefficiënt vergaderen naar efficiënt vergaderen, we leerden elkaar feedback te geven en zeker als hoofdredactie was dat in het begin lastig. Maar al met al is het proces soepel verlopen en hebben we een prachtig eindproduct neergezet.”

Symposium

Afgelopen vrijdag vond het symposium plaats waarbij de studenten het boek officieel presenteerden. Fred Wiegant en Ton Peeters, begeleiders van het honoursprogramma van de Bachelor Biologie, gaven daar een kijkje in de wereld van het honoursonderwijs: de studenten krijgen de volledige regie in handen en de docenten staan langs de zijlijn.

Hoofdredacteuren Rients en Wouter gingen tijdens hun lezing in op het schrijfproces. Vervolgens lichtten alle studenten hun eigen thema toe door belangrijke problemen en mogelijke oplossingen daarvoor voor de komende 100 jaar te schetsen. Veelal bekende problemen kwamen voorbij, zoals het broeikaseffect en klimaatverandering, het opraken van de olievoorraden, het tekort aan donororganen, steeds moeilijker te bestrijden ziektes en het gebrek aan leefruimte voor de steeds maar toenemende wereldbevolking. Oplossingen die de studenten hiervoor bespraken waren bijvoorbeeld het eten van vleesalternatieven zoals insecten, het opslaan van DNA en zaden om soorten te behouden, het gebruik van algen om olie te produceren, het printen van organen en het reizen naar andere planeten bij gebrek aan ruimte op aarde.

Kritische blik

Ter afsluiting van het symposium gaf gastspreker Bert Theunissen, hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, zijn visie op het boek. Met kritische blik kwam hij tot de conclusie dat de aarde geen machine is met mankementen waar objectief en technisch oplossingen voor te verzinnen zijn. Verduurzaming is zeker nodig, maar het echte probleem zit hem in de verdeling van de welvaart. Zonder eerlijke herverdeling gaan we er namelijk nooit komen, mooie technische oplossingen of niet. Een conclusie waar de schrijvers van het boek zich in konden vinden. “Het is een tweeledig boek. Enerzijds beschrijft het mogelijke oplossingen, maar anderzijds weten we ook dat de verantwoordelijkheid bij de grote massa ligt en het niet een-twee-drie toe te passen valt,” aldus Wouter en Rients.

Info boek

Titel: De nieuwe generatie; Een biologische kijk op de toekomst van de mens
Auteur: Wouter Droogers & Rients Visser (redactie)
ISBN: 978-90-77024-75-1
Pagina’s: 240
Prijs: €16,50
Uitgeverij de Graaff