21 november 2019

Een kijkje bij de Brown Bag Lunchmeeting

Het lunchgesprek over algoritmes en diversiteit

De Universiteit Utrecht zet in op diversiteit en maatschappelijke inclusie. Zo biedt de Gender and Diversity Hub een interdisciplinair platform voor wetenschappelijke expertise en maatschappelijke impact. Zij doen dit onder andere met maandelijkse lunchgesprekken over thema’s als gendergelijkheid en diversiteit.

genderhub

‘We hebben zat, dus wees maar niet bescheiden!’ benadrukt Rosemarie Buikema, een van de trekkers van de Hub, terwijl ze gebaart naar de volle schalen met broodjes in de hoek van de ruimte. Wanneer iedereen een vol bord en een plekje heeft, merkt Buikema op dat er een paar nieuwe gezichten zijn.

Daarom legt ze kort uit wat het doel is van de Hub en waarom deze onder het strategisch thema Instition for Open Societies (IOS) valt: ‘We willen onomkeerbare verschillen maken. Dus niet “gewoon” even de diversiteit van instellingen opschroeven, maar ons actief bezighouden met de vraag wat het betekent om de structuren van onze gemeenschap te veranderen.’

'Het draait me meer om het gesprek dat we kunnen aangaan dan de presentatie.'

Iedere maand wordt er een nieuw onderwerp besproken, en vandaag leiden Raphaële Xenidis, postdoc in de EU-wetgeving inzake gendergelijkheid, en Rosa Wevers, promovendus genderstudies, het gesprek rondom gender en diversiteit in het digitale tijdperk.

Het onderzoek naar algoritmische discriminatie en data-gedreven ongelijkheid is een van de Seed Money Projecten van IOS. ‘Je mag me vooral onderbreken,’ benoemt Raphaële wanneer ze begint, ‘het draait me meer om het gesprek dat we kunnen aangaan dan de presentatie.’ De toon is gezet.

Over het onderzoek

Algoritmes beïnvloeden onze keuzes en voorkeuren vaak zonder dat we het zelf doorhebben. Ze worden op grote schaal ingezet, en het is belangrijk om te onderzoeken hoe schadelijke stereotypen en representatie van minderheidsgroepen hierin doorwerken.

Computers worden als objectief gezien, toch werpt de manier van 'opvoeding' vragen op.

Hoewel computers vaak als objectief en neutraal worden geadverteerd, werpt de manier van ‘opvoeding’ van de computers vragen op. Er ontstaan twijfels of de huidige antidiscriminatiewetgeving goed genoeg is uitgerust om hiermee om te gaan en de nodige waarborg kan bieden.

Terwijl Xenidis en Wevers hun verhaal vervolgen, wordt er driftig meegeschreven. Volgens de twee onderzoekers moeten belangrijke vragen opnieuw worden gesteld en juridische, sociologische, culturele en technologische expertise gebundeld. En daar biedt de lunchmeeting een eerste mogelijkheid toe.

Het gesprek

Nu de basis uiteen is gezet, opent Linda Senden, trekker van de hub, de vloer voor het gesprek. Al gauw blijkt dat de presentatie tot denken heeft aangezet. Er worden veel vragen opgeworpen.

Is discriminatie niet onvermijdelijk bij de inzet van Artificial Intelligence?

Hoe is discriminatie te definiëren? Is discriminatie niet onvermijdelijk bij de inzet van Artificial Intelligence gebaseerd op neurale netwerken? Is de discriminatie van algoritmes wel vergelijkbaar met deze van mensen?

Leert Artificial Intelligence niet enkel patronen? En hoe moet worden omgegaan met de afwimpeling van schuld, ‘ik was het niet, het was het algoritme?’

Vanuit verschillende invalshoeken wordt een bijdrage geleverd. Xenidis en Wevers zijn blij met de input. Xenidis sluit af: ‘Ik vind het leuk hoe er leemtes worden ingevuld, dankjewel hiervoor.’

Overgebleven

Er wordt afgesloten. De tassen worden opgepakt en de notities worden bij de hand genomen. Groepjes zoeken elkaar op en het sparren gaat door.

De overgebleven broodjes blijven verloren achter.

Eigenlijk lijkt het wel alsof het gesprek nu pas echt op gang komt. Adressen worden uitgedeeld en de overgebleven broodjes blijven verloren achter in de hoek.

De volgende Brown Bag Lunchmeeting vindt plaats op 10 december. Heb je interesse? Neem dan een kijkje bij het evenement. Heb je nou zelf een onderwerp dat je een keer met de hub wilt bespreken? Dat kan altijd! Neem dan contact op via genderanddiversityhub@uu.nl.