“Het is schokkend om te zien in welk tempo de verzorgingsstaat wordt afgebroken.”

Interview met Tine De Moor

Prof. dr. Tine De Moor. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Tine De Moor

Prof. dr. Tine De Moor (hoogleraar Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief) werd geïnterviewd voor de Toekomstgids voor Brabantse gemeenten. Ze sprak over het opbloeien van coöperaties, met name in provinciale randgemeenten.

Momenteel bevinden we ons in de derde coöperatiegolf. Mensen verenigen zich om twee redenen in coöperaties, vertelt De Moor: opportuniteit én frustratie over het huidige overheidsbeleid. Dat is iets wat ook de overheid zich moet beseffen, want coöperaties komen volgens De Moor primair voort uit het feit dat de overheid haar verantwoordelijkheid onvoldoende neemt. “Het is schokkend in welk tempo de zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat momenteel wordt afgebroken”,  aldus De Moor.