17 juli 2017

Onder leiding van Clairy Polak laten deskundige denkers hun licht schijnen over de toekomst van de democratie

Het Filosofisch Kwintet met Bas van Bavel

Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk

De derde aflevering van het Filosofisch Kwintet (omroep Human) gaat over de rol van de markt in onze democratie. De Utrechtse hoogleraar Prof. dr. Bas van Bavel Economische en Sociale Geschiedenis) is te gast.  

Democratie en Markt

De globalisering heeft de nationale politiek grondig veranderd. Nationale politici dragen, ingegeven door de internationalisering van markten, steeds meer macht over aan supranationale instanties. Moet de politiek de economische ontwikkelingen willen bijhouden of zelfs beheersen? Is ze daar überhaupt toe in staat zonder het volk van zich te vervreemden? Of ondermijnt de markteconomie de democratie?