Het dikke water: bodemdaling in de Krimpenerwaard

2-delige documentaire

Het klimaat verandert, de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Wat betekent dat voor Nederland? Op korte en lange termijn? Zeespiegels onderzoekt dit op lokaal niveau en spreekt met deskundigen, beroepsmatig betrokkenen en mensen in stad en land. Zij spiegelen ons waar wij staan in dat proces.

Na 4 afleveringen in de regio Rotterdam reisde het project naar de groene Krimpenerwaard nabij de Zuidplaspolder, waar het waterpeil niet meer verlaagd zal worden. Dat resulteerde in de 2-delige documentaire 'Het dikke water' (scroll om de films te zien).

Slappe bodem

De Krimpenerwaard is een gebied met ‘slappe bodem’, zoals een groot deel van Nederland. Hoe komt het dat de bodem in veenweidegebieden daalt? Wat zijn de gevolgen? Wat kan er aan gedaan worden? Het Dikke Water beslaat twee afleveringen over bodemdaling. Daarin zien we een inwoner met een huis met veel scheuren en spreken prof.dr. Esther Stouthamer, hoogleraar Delta-evolutie en Ondergrondprocessen aan de Universiteit Utrecht en Jan Oostdam, gebiedsmanager van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Wat vinden de mensen op straat?

Deel 1 is een introductie op het veen, het ontstaan van de ondergrond en de ligging van het gebied. De Romeinen speelden al een rol met grote gevolgen. Bodemdaling kost steeds meer miljarden en wordt (nu nog) als een groter veiligheidsrisico dan zeespiegelstijging gezien.

In deel 2 gaan waterschap en wetenschap dieper in op verschillende soorten oorzaken, onderzoeksmethoden en de grote zoektocht naar mogelijke oplossingen. Water en bodem moeten in Nederland sturend worden, dan kun je maar beter zorgen dat de bodem niet verder daalt.