Herziene uitgave ‘Eureka!’ - nu ook voor havo

coverbeeld van het boek Eureka! met daarom een gloeilamp

Half maart verscheen een nieuwe uitgave van het handboek ‘Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in vwo én havo’. Dit boek geeft docenten havo en vwo handvatten om binnen het eigen vak leerlingen de beginselen van ‘onderzoek doen’ bij te brengen. De nieuwe editie is grondig herzien en bevat zo’n 25% nieuwe inhoud. Het boek is bijgesteld op basis van ervaringen van vo-docenten die de afgelopen 6 jaar met het boek werkten.

Joris Veenhoven (auteur): “In de herziene uitgave van Eureka! hebben we naast theoriegericht onderzoek meer aandacht voor ontwerpgericht onderzoek. Dit type onderzoek sluit goed aan op wat de havoleerling nodig heeft om zich voor te bereiden op het hoger beroepsonderwijs. Maar ook voor vwo-leerlingen is ervaring met ontwerpgericht onderzoek heel nuttig. Eureka! geeft houvast om beide typen onderzoek in het vakonderwijs van havo en vwo te integreren.”

De herziene editie bevat verder nieuwe handreikingen en uitgewerkte voorbeelden van onder meer onderzoekstaken, onderzoeksvragen, werkplannen en beoordelingscriteria. 

Hoe breng je leerlingen onderzoeksvaardigheden bij?

Daarvoor heb je als docent kennis nodig over onderzoeksmatig denken en werken, maar ook over hoe je dit vormgeeft in de les. Eureka! voorziet in beide. In zes hoofdstukken lees je over het hoe en waarom van onderzoeken en over de didactiek van het leren onderzoeken.

Docenten kunnen op basis van het boek hun lessen en de begeleiding van leerlingen op een eigen manier vormgeven, zodat het past bij de leerling, de docent en het vak. In het boek worden verschillende begrippen uit de wereld van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek uitgelegd, en ook het werkproces van onderzoek doen en de rollen van de docent en leerlingen wordt uitvoerig beschreven.

Doorlopende leerlijn

Leren onderzoeken kan het best gebeuren in een doorlopende leerlijn van brugklas tot profielwerkstuk, waaraan docenten van alle vakken bijdragen. het boek biedt dan ook handvatten om binnen de schoolorganisatie een leerlijn ‘leren onderzoeken’ op te zetten waarbij alle vakken betrokken zijn.

Bestellen

Je kunt Eureka! bestellen in de webshop. Wil je tien of meer exemplaren bestellen? Vul dan het bestelformulier in. 

Meer informatie

Als je meer wilt weten over Eureka!, kijk dan op uu.nl/eureka of neem contact op met de auteur.