"Hervorming arbeidsmarkt moet innovatief ondernemerschap meer mogelijk maken"

Erik Stam, Entrepreneurial Ecosystems
Erik Stam, Utrecht University School of Economics.

De regels rond werk en sociale zekerheid moeten volledig op de schop om onze welvaart zeker te stellen, adviseert de Commissie Regulering van Werk (de commissie Borstlap). Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap, aan de Utrecht University School of Economics, schreef hieraan mee. 

"In wat voor land willen wij werken? - Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk" is de titel van het advies. De commissie onderzocht de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk en de vraag of die nog passen bij de manier waarop we nu werken en dat in de toekomst gaan doen. 

Verschil verkleinen tussen werknemers, zelfstandigen, flexwerkers

Arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, alles moet focussen op het verkleinen van het verschil tussen werknemers en zelfstandigen en flexwerkers. Een verschil dat in Nederland groot is. Volgens de commissie zijn die groeiende verschillen onrechtvaardig en schadelijk voor de economie.

Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap, aan de Utrecht University School of Economics droeg onder meer bij aan de onderdelen over ondernemerschap in het rapport. “In de transformatie van een industriële economie naar een kenniseconomie neemt het belang van innovatief ondernemerschap als motor van toekomstige welvaart toe. Regulering van werk moet innovatief ondernemerschap meer mogelijk maken", aldus Stam. “Het rapport stelt meerdere richtingen voor om innovatief ondernemerschap en uiteindelijk welvaart in brede zin meer mogelijk te maken. Om werkgeverschap met name voor jonge innovatieve bedrijven, aantrekkelijk te maken.

Het rapport doet aanbevelingen om werkgeverschap, met name voor jonge innovatieve bedrijven, aantrekkelijker te maken.

Hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap, Universiteit Utrecht

Het rapport geeft volgens Stam ook het advies om werknemers meer de ruimte te bieden om te ondernemen. Het investeren in organisaties én in mensen moet aantrekkelijker gemaakt worden. "Het land waarin wij willen werken is een ondernemend land waarin iedereen actief meewerkt aan de verwezenlijking van eigen en gemeenschappelijke welvaart in brede zin", aldus Stam. 

Erik Stam is als onderzoeker ook verbonden aan de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht.