24 januari 2017

Publicatie van Utrechtse onderzoekers in Nature Human Behaviour

Herkennen van hoeveelheden te onmisbaar voor één enkel hersengebied

Verschillende hersengebieden bieden plek aan verschillende cognitieve functies. Maar het herkennen van hoeveelheden blijkt in de hersenen anders te werken. In hun artikel in Nature Human Behaviour concluderen Utrechtse neurowetenschappers dat het herkennen van hoeveelheden niet op één enkele plek in de hersenen zit. “Het is dus niet één hersengebied dat behept is met het herkennen en organiseren van hoeveelheden, het zit verspreid over de hersenen”, aldus neurowetenschapper Ben Harvey van de Universiteit Utrecht. 

Eerder maakten Utrechtse wetenschappers voor het eerst duidelijk hoe het brein hoeveelheden herkent en organiseert. In het huidige artikel beschrijven zij hun vervolgonderzoek.

Volgens medeonderzoeker Serge Dumoulin is het goed mogelijk dat het herkennen en organiseren van hoeveelheden te onmisbaar is voor andere cognitieve functies. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de verspreiding over diverse gebieden. “Ja, het herkennen van hoeveelheden ondersteunt vaak andere cognitieve functies. Denk bijvoorbeeld aan het hersengebied dat verantwoordelijk is voor taal. Als je een zin als ‘tot over vijf minuten’ wilt begrijpen, moet niet alleen dat taaldeel van de hersenen die zin verwerken, ook het deel dat hoeveelheden herkent zal aan het werk moeten. Anders is de hoeveelheid ‘over vijf minuten’ niet te bevatten.”

De publicatie A network of topographic numerosity maps in human association cortex van de Utrechtse wetenschappers is te vinden op de website van Nature Human Behaviour.