Henk Kummeling nieuwe Rector Magnificus Universiteit Utrecht

Henk Kummeling
Henk Kummeling

De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Henk Kummeling benoemd tot Rector Magnificus. Hij volgt per 1 juni 2018 prof. dr. Bert van der Zwaan op. Kummeling is momenteel universiteitshoogleraar in Utrecht.

“De Universiteit Utrecht krijgt met Henk Kummeling opnieuw een zeer betrokken en ambitieuze rector”, zegt de voorzitter van de Raad van Toezicht, prof. dr. Emmo Meijer. “Hij is een wetenschapper met een disciplineoverstijgende visie en uitstraling. Ook heeft hij een groot hart voor onderwijs. Als bestuurder heeft hij bewezen dat hij de universiteit uitstekend kan representeren in binnen- en buitenland en dat hij veel oog heeft voor wat leeft onder medewerkers en studenten. Dat zijn essentiële kwaliteiten om het strategisch plan van de universiteit uit te kunnen voeren en alle potentie die in Utrecht aanwezig is te benutten om nieuwe generaties op te leiden en samen met partners de vraagstukken van morgen op te lossen.”

Universiteitshoogleraar

Kummeling (1961) studeerde rechten in Nijmegen waar hij in 1988 ook promoveerde. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Sinds 1995 is hij hoogleraar in Utrecht, waar hij van 1 september 2008 tot 1 september 2014 decaan was van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. In 2015 benoemde het College van Bestuur hem tot universiteitshoogleraar vanwege zijn grote wetenschappelijke staat van dienst. Kummeling was voorzitter van de commissie die tussen 2002 en 2006 het nieuwe 'Utrechtse onderwijsmodel' heeft ingevoerd. Hij heeft gedoceerd in China, Indonesië, het VK, de VS, Suriname en Zuid-Afrika.

Docent van het jaar

Studenten rechtsgeleerdheid in Utrecht en Tilburg hebben hem verschillende keren uitgeroepen tot 'docent van het jaar'. Kummeling is naast zijn werk aan de universiteit ook maatschappelijk actief. Zo was hij van 2004 tot 2016 voorzitter van de landelijke Kiesraad.

Ambities

Kummeling heeft veel zin in zijn nieuwe functie. “Onze universiteit heeft een strategisch plan met prachtige ambities: meer interdisciplinariteit in onderzoek en onderwijs, internationalisering, kleinschalig en intensief onderwijs en verdere maatschappelijke verankering van de universiteit. Ik zie er naar uit om daar verder vorm aan te geven, in een inspirerende dialoog samen met mijn collega’s in het CvB, faculteitsbestuurders, de medezeggenschap, medewerkers en studenten.”

Benoemingsprocedure

De Raad van Toezicht is tot de benoeming van Kummeling overgegaan na een uitgebreide procedure waarbij onder meer de universitaire medezeggenschap suggesties voor kandidaten kon aandragen. De sollicitatiecommissie was breed samengesteld en uitgebreid met twee prominente vrouwelijke hoogleraren om tegemoet te komen aan nadrukkelijke wensen vanuit de academische gemeenschap op dit punt. Kummeling is benoemd voor vier jaar met een mogelijkheid van herbenoeming.

Rectoraatsoverdracht tijdens diesviering

De symbolische rectoraatsoverdracht zal plaatsvinden tijdens de 382ste diesviering van de universiteit in de Domkerk op 26 maart. Bert van der Zwaan gaat dan met emeritaat. “De universiteit is hem voor zijn grote verdiensten zeer erkentelijk. Hij heeft de afgelopen jaren een hele stimulerende rol gespeeld bij het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Utrecht”, aldus Emmo Meijer. Het college van bestuur bestaat naast de rector uit voorzitter prof. dr. Anton Pijpers en vicevoorzitter prof. mr. Annetje Ottow. Zij nemen in de periode tussen 26 maart en 1 juni de portefeuilles van de rector waar.