21 augustus 2017

Heeft biologisch afbreekbaar servies de toekomst?

Bekers van suikerriet, bestek van maïs en borden van palmbladeren vervangen tijdens een pilot het porseleinen servies in een van de bedrijfsrestaurants van de Universiteit Utrecht. Na gebruik wordt het biologisch afbreekbaar servies (biodegradable disposables) verwerkt tot compost dat gebruikt kan worden voor het telen van groente en fruit.

Circulaire keten

In het restaurant komt een shredder (Super Lizzy) waarin het biologisch afbreekbaar servies samen met het gft-afval wordt verzameld. De shredder versnippert, vermaalt en perst het afval samen. De afvalverwerker zorgt er vervolgens voor dat de juiste verhoudingen van materialen in de composteermachine worden verwerkt (50% disposables en 50% organisch afval). Na 24 uur composteren en mixen is het vocht aan het afval onttrokken (volumereductie van 85%) en bacteriën hebben het resterende materiaal in compost omgezet.

Besparingen

Het samenpersen van het afval zorgt voor een volumereductie tot 90%. Dat betekent dat er minder tijd en geld nodig is voor de afvalinzameling, minder biologisch afbreekbare afvalzakken gebruikt hoeven te worden en de afvalverwerker minder afvalophaalrondes hoeft te doen.

Onderzoek door studenten

Studenten van de Green Office doen tijdens de pilot in samenwerking met het departement Biologie en de Botanische Tuinen onderzoek naar de compost. Wat is de kwaliteit? Waarvoor kan de universiteit de compost gebruiken? Verder onderzoeken de studenten van de Green Office hoe medewerkers en studenten de disposables beleven en wat de werkelijke impact op het milieu van de disposables is in vergelijking met het porseleinen servies. Na de pilot volgt een evaluatie en een besluit over een eventueel vervolg.

Samenwerkingspartners

De pilot sluit aan bij de universiteitsdoelstelling om een CO2-neutrale bedrijfsvoering te hebben in 2030. De Universiteit Utrecht werkt in deze pilot samen met Biofutura (leverancier van de biodegradable disposables), GreenTrash (leverancier van shredder), Asito (verzamelen gescheiden afval op locatie) en Ecocreation (leverancier van composteermachine die op locatie van afvalverwerker Renewi staat). De pilot loopt tot en met eind december 2017 en wordt gedaan in het restaurant van het Androclusgebouw van de Universiteit Utrecht in samenwerking met cateraar Sodexo.