2 mei 2018

Heatroadmap Europe voor verduurzaming warmtevoorziening

Verwarming

Discussies over energie gaan heel vaak over elektriciteit terwijl meer dan de helft van ons energiegebruik warmte betreft. Om die reden is de Universiteit Utrecht betrokken bij het Horizon2020 project ‘Heatroadmap Europe 4’, dat als doel heeft inzicht te geven in de verduurzaming van onze warmtevoorziening.

“We kijken in het project naar veertien Europese landen”, zegt Robert Harmsen, energieonderzoeker aan het Copernicus Instituut. “We brengen de warmtevraag in kaart, maken projecties voor 2050 en onderzoeken het potentieel voor vermindering van die vraag, het efficiënter produceren van warmte en het gebruik van duurzame energie voor warmteopwekking.”

De rol van de Universiteit Utrecht in het project was, samen met het Duitse Fraunhofer Instituut en het Zwitserse TEP Energy, de analyse van de warmtevraag. “Fraunhofer en TEP Energy onderzochten dit voor de gebouwde omgeving. Wij keken naar de industrie. Daarmee sluit het project goed aan bij het thema Pathways to Sustainability”, aldus Harmsen.

De resultaten liggen nu bij de Deense Aalborg University. Zij doen een energiesysteemanalyse waarin warmtevraag (ons aandeel van het project), warmteproductietechnologie en de energiebronnen voor warmteproductie bij elkaar komen om te laten zien dat een warmtesysteem met minder CO2-productie in 2050 mogelijk is.