5 september 2011

HCSSH-student Jeroen Bouterse wint UU Scriptieprijs

Jeroen Bouterse, student Historical and Comparative Studies of the Sciences and Humanities (HCSSH), is de winnaar van de Scriptieprijs van de Universiteit Utrecht voor de beste masterscriptie van het afgelopen jaar. Hij ontving de prijs uit handen van rector magnificus Bert van der Zwaan tijdens de opening van het academisch jaar op 5 september.
 

Bouterses scriptie Fallen into Nature. Augustine, Melanchton and the relation between original sin and nature knowledge werd door scriptiebegeleider prof. dr. Floris Cohen en tweede begeleider prof. dr. Wijnand Mijnhardt met het cijfer 10 gewaardeerd. 

De jaarlijkse UU Scriptieprijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van 1500 euro en een replica van de Sol voor het Academiegebouw. In totaal werden er dit jaar 18 scripties voorgedragen. De genomineerde studenten waren naast Jeroen Bouterse: Anna Scharschmidt (REBO) en Milena Tsvetkova (Sociale Wetenschappen). 

Laudatio

De jury over de scriptie van Jeroen Bouterse: “De nog jonge Jeroen Bouterse heeft zijn Utrechtse research master Historical and Comparative Studies of the Sciences and Humanities afgerond. Al eerder rondde hij een research master in Leiden af. Hij heeft zijn Utrechtse studie afgesloten met een zeer originele scriptie over het verband tussen de ideeën van Augustinus en van de Lutheraan Philippus Melanchton over de erfzonde met de opleving van het bestuderen van de natuur die uiteindelijk leidde tot de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw.

Jeroen laat zien dat de ideeën van Augustinus niét en de ideeën van Melanchton wél leidden tot intensieve natuurstudie. Voor Augustinus was zonde niet natuurlijk maar een probleem van de onvolkomenheid van de menselijke wil. Melanchton daarentegen beschouwde de zonde niet als een defect van de wil maar inherent aan de menselijke natuur. De mens had bij Melanchton de plicht om de natuur te bestuderen omdat die studie zou kunnen helpen om impulsen te bestrijden die leiden tot zondig gedrag. Met zijn scriptie heeft Jeroen een basis gelegd voor een nieuwe kijk op het ontstaan van de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw. 

In de aanbevelingsbrieven komt Jeroen naar voren als een eigensoortige en briljante student, met een oordeelsvermogen dat bij studenten van zijn leeftijd maar zelden wordt aangetroffen en met originele en onafhankelijke benaderingen en ideeën. 

De jury heeft met intens genoegen en waardering kennis genomen van de scriptie en van Jeroen Bouterse en kent hem unaniem en met volle overtuiging de universitaire scriptieprijs 2010-2011 toe.”

Lees verder:

  1. De volledige masterscriptie van Jeroen Bouterse, Fallen into Nature. Augustine, Melanchton and the relation between original sin and nature knowledge
  2. ‘Hoe haal je een 10 voor je scriptie?’, een interview met de begeleiders van de drie genomineerde studenten op www.dub.uu.nl (02-09-2011