Havermelk: Een biodiversiteitvriendelijk en zuivelvrij alternatief

Door Katie Reid en Malin Bohne van het Food Committee

Zuivellandbouw en de impact daarvan op plaatselijke biodiversiteit

De zuivelindustrie is de grootste verbruiker van land in Nederland, met ongeveer 29% van het totale landoppervlak. Dit betekent dat de zuivelsector een grote impact heeft op het agrarische landschap, dat op hun beurt een substantiële impact heeft op de habitats van de plaatselijke flora en fauna of, in andere woorden, biodiversiteit.

De biodiversiteit in landbouwgebieden neemt af, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Een voorbeeld hiervan is dat volgens WNF de zoogdieren-, broedvogels- en vlinderpopulaties in Nederland met ongeveer 40% zijn afgenomen tussen 1990 en 2013.

De zuivelsector in het bijzonder heeft een substantiële impact gehad op biodiversiteit, terwijl de druk van de markt en de afname van omzet boeren dwingen om hun boerderijen uit te breiden en de productie te verhogen. Dit heeft geleid tot het intensieve gebruik van grasland om op te grazen en het toegenomen gebruik van pesticiden en mest op boerderijen. Zulke handelingen vervuilen en beschadigen de waterwegen en grond, wat schadelijk is voor zowel dieren als planten.

Een alternatief voor koeienmelk

Een geweldig alternatief voor koeienmelk, met een veel lagere impact op biodiversiteit, is havermelk. In Noordwest Europa zijn het klimaat en de grond geschikt voor het verbouwen van haver, waar geringe hoeveelheden mest en chemicaliën voor nodig zijn. Haver is ook gemakkelijk biologisch te verbouwen en kan binnen vruchtwisselingstelsels worden gebruikt om de bodemkwaliteit te verbeteren, wat cruciaal is voor gezonde ecosystemen.

Naast biodiversiteitvriendelijk, is havermelk ook goed voor het milieu door een lager waterverbruik, verminderde broeikasgasuitstoot en gebruik van minder land. Dit alles maakt havermelk een geweldig alternatief dat de druk op biodiversiteit en de planeet iets verlicht. Wat wil je nog meer?

Havermelkrecept

Je kunt gemakkelijk thuis je eigen havermelk maken, aangezien er maar weinig ingrediënten voor nodig zijn:

  1. 1 liter water
  2. 70 gram haver
  3. 1 theelepel zoetstof

En door je eigen havermelk te maken, bespaar je niet alleen geld, maar verminder je ook de hoeveelheid huishoudafval. Dus het is win-win!