16 april 2019

Harold Brommer benoemd tot hoogleraar Heelkunde van het paard

Harold Brommer

Het College van Bestuur heeft Harold Brommer per 1 mei 2019 benoemd tot hoogleraar Heelkunde van het paard bij het Departement Gezondheidszorg Paard. Brommer focust zich voornamelijk op bewegingsaandoeningen van paarden. 

Het paard is een bewegingsdier bij uitstek. Brommer: “Een paardendierenarts behandelt voor het grootste deel van de tijd problemen met spieren, botten, pezen en gewrichten. Met name artrose komt veel voor. Dit leidt tot kreupelheid en vroegtijdige beëindiging van de sportcarrière.” Brommer doet veel onderzoek naar artrose, een aandoening die kraakbeen aantast in het gewricht.

Kraakbeenletsels

Brommer is specifiek geïnteresseerd in de diagnostiek van vroege veranderingen van die aantasting van het gewrichtskraakbeen. Ook focust hij zich op het herstel na (chirurgische) reparatie van gelokaliseerde kraakbeenletsels. Daarvoor werkt Brommer nauw samen met de onderzoeksgroepen van prof. dr. René van Weeren en prof. dr. Jos Malda van het UMCU. Ook werkt Brommer al meer dan vijftien jaar internationaal samen met de onderzoeksgroep Biophysics of Bone and Cartilage van de Universiteit van Eastern Finland.

Vroegtijdige diagnose met kijkoperatie

Momenteel werkt Brommer in een EU project samen met dertien partners uit zes landen aan de ontwikkeling van een probe. “Het doel van de probe is om met een kijkoperatie vroegtijdige aantasting van gewrichtskraakbeen vast te stellen, nog voordat er klinische symptomen van kreupelheid zijn. Aangezien de vele overeenkomsten tussen artrose bij paarden en mensen, verwacht ik dat de resultaten van dit onderzoek ook humaan een belangrijke spin-off zullen hebben.” Daarmee sluit dit onderzoek nauw aan binnen de onderzoeksthema’s One Health en One Medicine binnen het strategisch thema Life Sciences van de Universiteit van Utrecht.

We proberen vroegtijdig veranderingen vast te stellen die op termijn bij paarden tot artrose leiden. Dit kan ook belangrijk zijn voor de humane geneeskunde.

Achtergrond

Brommer is in 1998 als resident chirurgie van het paard in dienst gekomen bij de toenmalige Vakgroep Algemene Heelkunde en Heelkunde der Grote Huisdieren. Van 2001-2005 werd de aanstelling, bij wat inmiddels de Hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard was gaan heten, omgezet in die van Assistent Diergeneeskundige in Opleiding tot Klinisch Onderzoeker (ADIKO). Dat is de diergeneeskundige pendant van de humane AGIKO, namelijk een door NWO gesubsidieerd traject waarin artsen de gelegenheid krijgen om een promotie en de opleiding tot specialist te combineren. De geschiedenis heeft maar enkele ADIKO’s gekend, Brommer wist het traject af te ronden met een promotie in 2005 en het behalen van de status van specialist in 2006. In datzelfde jaar volgde ook de benoeming als universitair docent Heelkunde van het Paard. In 2007 deed Brommer gedurende acht maanden buitenlandervaring op als Lecturer Equine Surgery and Orthopaedics aan de Koret School of Veterinary Medicine van de Universiteit van Jeruzalem in Israël. Brommer werd in april 2015 Universitair Hoofddocent en volgde in dat jaar prof. dr. A. Barneveld op als disciplineleider Heelkunde bij het Departement Gezondheidszorg Paard.