Onderzoek naar perceptie en mediagebruik Nederlanders

Groot vertrouwen in overheidswebsites over coronacrisis; nieuwsuitzendingen belangrijkste informatiebron

Tijdens de coronacrisis vertrouwen inwoners van Nederland het meest op websites van instanties zoals RIVM, GGD en ministeries. Toch beschouwt slechts zo’n 1 op de 7 Nederlanders deze websites als belangrijkste informatiebron. Het leeuwendeel – zo’n twee derde van de ondervraagden – ziet nieuwsuitzendingen als belangrijkste bron van informatie. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van Mark Bos (Freudenthal Instituut) in samenwerking met onderzoeksbureau Newcom, onder een representatieve groep Nederlanders.

In Italië is een vergelijkbaar onderzoek een paar weken eerder uitgevoerd, in een vergelijkbare fase van de coronacrisis. Opvallend is dat het beeld onder de inwoners in Italië en Nederland nagenoeg overeenkomt als het gaat om belangrijke informatiebronnen. Op de vraag welke informatiebronnen het meest worden vertrouwd, krijgen in beide landen de websites van instanties relatief hoge scores. In Nederland geeft 39 procent aan dat ze deze bronnen het meest vertrouwen. In Italië is dat zelfs 48 procent.

Naleving van regels

Uit het onderzoek blijkt ook dat een hoog vertrouwen in instanties belangrijk is voor de naleving van de regels. Zo blijken Nederlanders die de websites van deze instanties het meest vertrouwen, de coronamaatregelen beter op te volgen dan ondervraagden met minder vertrouwen in deze websites. Zowel Nederlandse als Italiaanse ondervraagden zijn zeer positief over de activiteiten van de overheid en (het Italiaanse equivalent van) het RIVM. In Nederland geeft 77 procent aan dat ze de activiteiten die het RIVM onderneemt als (zeer) positief ervaren. In Italië is dat zelfs 87 procent.

Regionale verschillen

Er bestaan flinke regionale verschillen in de opvolging van de coronamaatregelen. Ondervraagden in Friesland en Flevoland houden zich het minst aan de 1,5 meter afstand. In het zuiden en oosten van het land vermijdt men juist relatief veel het openbaar vervoer.

Over het onderzoek

Eind april is onderzoek verricht onder 1.222 mensen, representatief voor Nederland van 18 jaar en ouder. Daar waar mogelijk is er ook een link gelegd naar Italiaans onderzoek uitgevoerd door Observa Science in Society Monitor. De meting is daar eveneens in april uitgevoerd.

De Universiteit Utrecht werkte voor dit onderzoek samen met Newcom Research & Consultancy, een onafhankelijk bureau, werkzaam voor organisaties binnen onderwijs, zorg, media en mobiliteit, dat met full-service marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de wensen van de doelgroep.