21 februari 2018

European Research Horizon 2020-beurs voor José de Kruif

Groot onderzoeksproject naar leespraktijken in de 18e tot de 20e eeuw gehonoreerd

A woman is reading, the chambermaid brings tea, 1775 by Pehr Hilleström
A woman is reading, the chambermaid brings tea, 1775 by Pehr Hilleström

Dr. José de Kruif, teamleider van het Digital Humanities Lab in Utrecht, gaat samen met internationale partners een tool ontwikkelen gericht op onderzoek naar leespraktijken en leeservaringen in Europa vanaf de 18e eeuw tot de 20e eeuw.

In deze periode schreven geleerde mensen en mensen uit de elite in Europa brieven en in dagboeken. Waar (cultuur)historici, taalkundigen en literatuurwetenschappers binnen dit project in geïnteresseerd zijn is wat deze Europeanen schreven over publicaties uit die tijd. José de Kruif: “Denk daarbij aan bronnen als boeken, pamfletten of tijdschriften. Wat schreven mensen eigenlijk over een boek of artikel dat ze hadden gelezen? Als je als onderzoeker wilt weten hoe een bepaalde tekst van Rousseau ontvangen is dan brengt deze tool uitkomst”.

Ook kan de onderzoeker met behulp van de tool vergeten teksten op het spoor komen. Uiteindelijk moet het voor onderzoekers mogelijk zijn om een titel in te voeren van een publicatie en te zien wie er wanneer wat over geschreven heeft.

Veel bronnen zijn verspreid over West-Europa. Waar nodig worden nieuwe bronnen gedigitaliseerd.

Dit culturele erfgoed vormt een rijk 'menselijk archief' in meerdere media en talen, maar het is grotendeels onbenut. De bronnen zijn verspreid en onvoldoende ‘getagged’. Zonder ze te verzamelen, te beschrijven en te structureren, blijven ze onbekend. Daarbij gaat deze tool helpen
Dr. José de Kruif

Daarnaast kan de tool genoemde boeken aan elkaar koppelen en kan je ook netwerken van brieven- en dagboekschrijvers inzichtelijk maken.

Consortium

Binnen het internationale en interdisciplinaire Horizon 2020-project met de titel READ-IT: LEADING EUROPE ADVANCED DATA INVESTIGATION TOOL werken  diverse Europese partijen samen: Prof. dr. dr. B. Ouvry-Vial, Université de Maine en dr. G. Gravier, Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires in Frankrijk, dr. S. Towheed, Open University in Engeland, dr. M. Wögerbauer, Instituut voor Tsjechische literatuur van de CAS, Tsjechië en dr. J. de Kruif, Digital Humanities Lab Universiteit Utrecht, Nederland. Voor de Universiteit Utrecht betekent de toekenning een bedrag van 250.000 euro.