Groot interview met Gloria Wekker in De Groene Amsterdammer

Prof. dr. Gloria Wekker
Prof. dr. Gloria Wekker

In De Groene Amsterdammer (13 juli) is een groot interview verschenen met prof. dr. Gloria Wekker, die onlangs met emiritaat ging nadat zij jarenlang hoogleraar was bij Genderstudies aan de Universiteit Utrecht. Wekker spreekt in het interview over uiteenlopende onderwerpen, zoals haar veelbesproken nieuwe boek White Innocence (Duke University Press, 2016), het jaar dat ze als tiener in Amerika doorbracht, en objectiviteit in de wetenschap.

privileges

Volgens Wekker is het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun positie in de maatschappij, en dat zij die positie ook erkennen - het is contraproductief om te doen alsof (raciale) verschillen in onze maatschappij helamaal niet bestaan. Dus, concludeert de hoogleraar in het interview, moet iedereen zich afvragen: "welk rugzakje met privileges heb ik en wat ga ik ermee doen?" 

instrument

Niet alleen in de persoonlijke omgang met anderen is zo'n besef van de eigen positie belangrijk, maar ook binnen wetenschappelijk onderzoek. Op de kritiek dat haar eigen werk te persoonlijk zou zijn antwoordt Wekker dan ook dat zij een dergelijk wetenschappelijk objectiviteitsideaal niet onderschrijft: "Jij bent het instrument dat kijkt. Voor mensen die meer positivistisch zijn ingesteld kan dat de toets der kritiek niet doorstaan. Maar in de kritische wetenschappen is die positivistische houding nu juist onhoudbaar."