15 december 2017

Nieuw Horizon 2020-project aan het Ethiek Instituut

Groot Europees onderzoeksproject over vluchtelingen, mensenrechten en Europese waarden gehonoreerd

© iStockphoto.com/vichinterlang
© iStockphoto.com/vichinterlang

De Europese Commissie heeft onlangs een groot Horizon 2020-project gehonoreerd waarbij het Ethiek Instituut betrokken is.

Vluchtelingencrisis

Een interdisciplinair onderzoeksteam gaat onderzoeken wat de invloed is van de recente vluchtelingencrisis op hoe de Europese Unie en haar lidstaten zichzelf begrijpen, in moreel en politiek opzicht. Daarnaast wil het project verhelderen hoe een ethisch doordachte visie op vluchtelingen eruit zou kunnen zien. Het onderzoeksteam buigt zich ook over de vraag wat de rol zou moeten zijn van Europese instituties in een geglobaliseerde wereld en wat hun verplichtingen zijn met betrekking tot  grote conflicten in de wereld.

Europese waarden

Weinig onderwerpen hebben in de afgelopen twee, drie jaar mensen in Europa zo sterk geraakt als de vluchtelingen die via de Balkan en de Middellandse Zee naar Europa kwamen. Europese burgers zijn bang voor de hoeveelheid mensen die komen  en hebben zorgen over veiligheid, de economische impact en over hun nationale en culturele identiteit. Deze zogenoemde vluchtelingencrisis  heeft tot discussies geleid over ‘Europese waarden’. Hoort het niet bij de Europese waarden dat vluchtelingen worden geholpen? Tegelijk verwachten velen ook van vluchtelingen en migranten dat ze zich aan Europese waarden committeren. Maar welke waarden zijn dat dan? Wat wordt er eigenlijk met Europese waarden bedoeld? En waarom überhaupt ‘Europese’ waarden? Zijn mensenrechten niet de kern van de politieke en morele identiteit van de Europese Unie?

Het project sluit heel goed aan bij het onderzoek van het Ethiek Instituut. Ons instituut richt zich onder andere op fundamentele aspecten van mensenrechten en op de analyse van normatieve concepten zoals rechtvaardigheid, wederzijdse erkenning en menselijke waardigheid. Ook richt het zich op concrete morele vragen in onder meer economische en politieke instituties.
Dr. Jos Philips
Prof. dr. Marcus Düwell en dr. Jos Philips
Prof. dr. Marcus Düwell en dr. Jos Philips

Internationaal onderzoeksteam

Aan het Horizon 2020-project Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NoVaMigra) nemen filosofen, juristen, politieke wetenschappers en antropologen uit acht Europese landen plus de Verenigde Staten deel, daaronder ook het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht (prof. dr. Marcus Düwell en dr. Jos Philips). Er is een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek.

 

© iStockphoto.com/Nielubieklonu
© iStockphoto.com/Nielubieklonu