Kick off 14 en 15 januari

Groep Heck in Europees programma om grootschalige eiwit-analyse klinisch toepasbaar te maken

Over vijf jaar moeten de eerste ziekenhuizen alle eiwitten in bloed en urine van een patiënt snel en volledig kunnen analyseren om een zo goed mogelijke op de individuele patiënt toegesneden behandeling mogelijk te maken. Dit is de ambitie van wetenschappers van de Universiteit Utrecht en vier Europese partners. Voor hun onderzoeksvoorstel, MSmed, kregen zij een toekenning van 3,7 miljoen euro van het Future and Emerging Technologies programma binnen Horizon 2020 van de Europese Unie. Op 14 en 15 januari ging MSmed van start met een kickoff in Kopenhagen.

Albert Heck
Prof. Albert Heck

“Ons doel met MSmed is de grootschalige eiwitanalyse een factor vijf sneller, goedkoper en completer te maken. Als dat lukt, kan eiwitanalyse grootschalig in de kliniek gebruikt gaan worden”, aldus prof. Albert Heck, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van Proteins at Work. Daarnaast is bij MSmed bijzonder hoogleraar Alexander Makarov van de Universiteit Utrecht betrokken. Makarov is Director of Global Research for Life Sciences bij Thermo Fisher Scientific. Coördinator prof. Matthias Mann is eredoctor van de Universiteit Utrecht.

Vroege en specifieke diagnose

De functie en interactie van de miljoenen eiwitten in ons lichaam bepalen hoe wij functioneren en ons voelen. Veranderingen in onze eiwithuishouding kunnen leiden tot ziekte. Daarom kan informatie over ons persoonlijke proteoom bijdragen aan een vroege en zo specifiek mogelijke diagnose en een op de persoon afgestemde therapie.

Alexander Makarov
Prof. Alexander Makarov

Samenwerking van Europese voortrekkers

In MSmed bundelen vijf Europese voortrekkers op het gebied van proteomics hun krachten. Coördinator is prof. Matthias Mann van het Max Planck Instituut voor Biochemie in Martinsried. Hij heeft net als prof. Jesper Olsen ook een aanstelling aan de Universiteit van Kopenhagen, waar ze al veelvuldig samenwerken met artsen in het aanpalende ziekenhuis. Prof. Jürgen Cox van het Max Planck Instituut voor Biochemie in Martinsried is een specialist in bio-informatica. Zijn expertise is nodig voor de verwerking van de miljoenen meetgegevens. Prof. Alexander Makarov en prof. Albert Heck zijn leidend in de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en technologieën voor nog snellere en completere eiwitanalyses.

Proteins at work

De deelname aan het onderzoeksprogramma MSmed sluit goed aan op Proteins at Work. Dit in 2014 gestarte Nederlandse samenwerkingsverband onder leiding van Albert Heck, heeft als doel proteomics toegankelijk te maken voor niet-specialisten die biomedisch onderzoek doen. Proteins At Work is mogelijk gemaakt door een toekenning van 13,5 miljoen euro uit de Nationale Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten van onderzoekfinancier NWO. Zie voor meer informatie: http://www.netherlandsproteomicscentre.nl/paw

Meer informatie

Bericht over benoeming Alexander Makarov tot bijzonder hoogleraar

Bericht over eredoctoraat van de Universiteit Utrecht voor prof. Matthias Mann

Recente persberichten over de onderzoeksgroep van prof. Albert Heck: