Groen licht voor Delta Climate Center in Vlissingen

UU doet mee met uniek samenwerkingsverband in de Zeeuwse delta

Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s. Hun leefbaarheid staat onder druk door onder andere zeespiegelstijging en aantasting van ecosystemen. Hoe creëren we duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta’s? Over die vraag gaat het Delta Climate Center (DCC) zich buigen. De Universiteit Utrecht is een van de zes oprichters van het centrum dat halverwege 2023 van start gaat in Vlissingen. Het centrum start met een budget van 88 miljoen euro, afkomstig van de rijksoverheid en de provincie Zeeland.

Onderwijs en onderzoek

Het DCC gaat aan de slag met onderwijs en onderzoek over water- en energiebeheer, en over nieuwe vormen van voedselvoorziening. Voor studenten van het mbo, hbo en wo ontwikkelt het DCC een doorlopende leerlijn. Daarnaast komen er nieuwe opleidingen bij Zeeuwse kennisinstellingen. In het onderzoek ligt de focus op de thema’s water, energie, voedsel en bio-grondstoffen. Ook stimuleert het DCC business-development en startups die zich bezighouden met water, voedsel en energie. De Zeeuwse delta is het living lab van het DCC: met verschillende partijen wordt hier gezamenlijk gewerkt aan oplossingen voor klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken in delta’s.

Luchtfoto van Waterdunen in Zeeland
Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen

Peter Driessen, hoogleraar Environmental Governance, is namens de UU nauw betrokken bij de oprichting van het DCC. Driessen: Bij de UU is veel deskundigheid over delta-ontwikkeling aanwezig, bijvoorbeeld over waterkerende landschappen, over voedselsystemen en over duurzame energie. Ook hebben we deskundigheid in huis over de manier waarop we met deze kennis maatschappelijke en economische veranderingen teweeg kunnen brengen, en de Zeeuwse delta kunnen transformeren in een duurzame delta. We kijken er enorm naar uit om die kennis verder te ontwikkelen binnen het DCC en de nieuwe inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan toepassen.

Bij de Universiteit Utrecht is veel deskundigheid over delta-ontwikkeling aanwezig, bijvoorbeeld over waterkerende landschappen, over voedselsystemen en over duurzame energie.

De UU zal twee nieuwe hoogleraren aanstellen, die samen met PhD’s gaan werken aan de uitvoering van de onderzoeksagenda. Tevens ontstaan er nieuwe kansen voor Utrechtse studenten om in Zeeland te werken aan interdisciplinaire onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld als onderdeel van de masterthesis. Met de deelname van de UU aan het DCC ontstaan nieuwe kansen om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te verbinden met toegepast onderzoek en met daadwerkelijke toepassingen. De ontwikkeling van de doorlopende leerlijn verbindt het wetenschappelijk onderwijs met hbo en mbo.

Unieke samenwerking

De oprichters van het DCC zijn Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, NIOZ, Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht. De zes oprichters hebben met veel zorg gewerkt aan een ambitieus, door de zes partners gedragen plan voor innovatief onderzoek en onderwijs, aldus Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Kummeling: De Universiteit Utrecht is via het University College Roosevelt al aanwezig in Zeeland en wil de samenwerking met Zeeuwse instellingen graag intensiveren.

De Universiteit Utrecht is via het University College Roosevelt al aanwezig in Zeeland en wil de samenwerking met Zeeuwse instellingen graag intensiveren.

Deelname aan het DCC sluit aan bij strategische principes van de Universiteit Utrecht op het gebied van interdisciplinaire samenwerking, toekomstbestendige onderwijscultuur en duurzame ontwikkeling.

Impact voor Zeeland

De vestigingsplaats van het DCC is de Kenniswerf in Vlissingen. De verwachte impact voor Zeeland is groot: nieuwe arbeidsplaatsen, uitbreiding van het aantal opleidingen, een toename van het aantal studenten, een verbeterde kennisinfrastructuur en een positief effect op het vestigingsklimaat. Onderzoeksprojecten worden in nauw overleg met het Zeeuwse bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden opgezet en uitgevoerd.

Luchtfoto van de Kenniswerf in Vlissingen

De oprichting van het DCC in Vlissingen is onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ van het Rijk voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen. Medio 2023 gaat het DCC van start. De komende maanden wordt gewerkt aan onder andere het aanstellen van een wetenschappelijk directeur en een zakelijk directeur, de huisvesting en aan het verder uitwerken van de plannen voor onderwijs en onderzoek.